Muzyczne podziękowanie

W dniu 25 stycznia br. odbył się coroczny Koncert dedykowany Dobrodziejom i Przyjaciołom Hospicjum Palium zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Koncert swoim występem uświetniła Capella Zamku Rydzyńskiego pod batutą Pana Mieczysława Leśniczanka oraz zaproszeni soliści: Olga Gładszy, Andrzej Ogórkiewicz, Sławomir Olgierd Kramm oraz Jerzy Karwowski. Całość poprowadzili Pani Monika Stachurska oraz Pan Mieczysław Leśniczak.

W trakcie koncertu zostały wręczone honorowe odznaczenia Złotego i Srebrnego Motyla oraz dyplomy Przyjaciół Hospicjum Palium, przyznawane z inicjatywy prof. dr hab. Jacka Łuczaka – Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu oraz Ordynatora Oddziału Medycyny Paliatywnej Hospicjum Palium. Odznaczenia przyznawane są za wybitne zasługi poniesione dla rozwoju opieki paliatywnej w Poznaniu i województwie wielkopolskim.

Złote medale Przyznano:

 • JM prof. dr. hab. n. med. Jackowi Wysockiemu,
  Rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W laudacji podkreślono, że Pan Profesor Jacek Wysocki jest jednym z tych Rektorów Uniwersytetu Medycznego, którzy rozumieją znaczenie opieki paliatywnej i zaangażowali się w jej rozwijanie, doceniającym znaczenie medycyny paliatywnej, jako ważnej składowej opieki i leczenia ciężko chorych i umierających pacjentów, zarówno w aspekcie klinicznym, jak i edukacyjnym.
Dzięki życzliwości i osobistym aktywnym działaniom JM, realizowana jest obecna rozbudowa Hospicjum Palium, które jest nie tylko miejscem przyjaznym chorym i ich bliskim, ale także wiodącym ośrodkiem edukacji i nauki w dziedzinie medycyny paliatywnej.

 • Dr n. med. Szczepanowi Cofcie,
  Lekarzowi Naczelnemu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Hospicjum Palium ma w Panu Doktorze Szczepanie Cofcie przyjaciela i lekarza, który z głębokim zaangażowaniem, zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki lekarskiej, opiekuje się chorymi, także jako wrażliwy i serdeczny człowiek. W jego działaniach wyraża się autentyczne lekarskie powołanie, które może być wzorem postępowania lekarza – humanisty. W osobie Pana Dyrektora Szczepana Cofty pracownicy i wolontariusze Hospicjum znajdują także rozumiejącego, mądrego i wspierającego przełożonego, dzięki któremu chorzy otaczani są opieką wspaniałych lekarzy.

 • Księdzu Prałatowi Andrzejowi Rygielskimu,
  twórcy Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu
  .

W laudacji podkreślono, że Ksiądz Andrzej Rygielski jest wzorem kapelana żywo zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, który odważnie i z wielkim osobistym zaangażowaniem podejmuje się każdego dnia rozwiązywania jej palących problemów. Dzięki swojej ogromnej wrażliwości, energii, sile przekonywania i umiejętności gromadzeniu wokół siebie ludzi dobrej woli, urzeczywistnia najlepsze idee opieki paliatywnej i działalności dobroczynnej. Jego pracowitość i zwykła miłość bliźniego sprawiają, że życie wielu potrzebujących wsparcia i pomocy ludzi znajduje w nim oparcie i realną pomoc, a codzienna, skromna i pełna ciepła służba przywraca godność chorym, niepełnosprawnym, głodnym i bezdomnym, dając miłość i nadzieję.

 • Mecenasowi Zbigniewowi Standarowi,
  adwokatowi, stałemu Doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP

Wyróżnienie Pan mecenas otrzymał za bezinteresowną, nieocenioną i szczególnie skuteczną pomoc prawną i osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych spraw związanych z rozbudową Hospicjum oraz gotowość do bezpośredniej pomocy prawnej pro bono dla pacjentów Hospicjum oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu.

 • Panu Włodzimierzowi Czabańskiemu

W laudacji podkreślono, że Pan Włodzimierz Czabański od wielu lat bezinteresownie, bezimiennie, niezawodnie i z głębokim zrozumieniem wspiera prywatnym majątkiem działania Towarzystwa, zmierzające do poprawy jakości życia chorych objętych opieką Hospicjum Palium. Jego pozbawiona rozgłosu działalność daje chorym nadzieję i przywraca godność.

Po raz pierwszy przyznano także wyróżnienia Srebrnego Motyla dla szczególnie wyróżniających się wolontariuszy. Odznaczenia przyznano na wniosek Pani Barbary Grochal – Koordynatora Wolontariuszy:

 • Magdalenie Szczepaniak, uczennicy XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krzesinach.

Od trzech lat Magda bardzo aktywnie działa na rzecz Hospicjum Palium. Mimo młodego wieku jest jednym z filarów “Motylego wolontariatu”. Ukończyła szkolenie dla liderów wolontariatu szkolnego. Jest wzorem dla innych wolontariuszy – wrażliwa, sumienna, kreatywna. W pracy wolontaryjnej podejmuje wiele nowych wyzwań, w tym także nauki języka migowego, żeby lepiej służyć głuchoniemym chorym.

 • Marcinowi Przybyszewskiemu, uczniowi Gimnazjum nr 43 w Poznaniu.

Marcin od trzech lat bardzo aktywnie działa na rzecz Hospicjum Palium. W tych działaniach wykazuje się bardzo dużą starannością oraz nieczęsto spotykaną u młodych ludzi solidnością. Marcin przyciągnął do działań “Motylego wolontariatu” wiele swoich koleżanek i kolegów. To dzięki Marcinowi w Gimnazjum nr 43, jak w rzadko której szkole, w wolontariat zaangażowanych jest bardzo wielu chłopaków.

 • Natalii Olszewskiej, uczennicy XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krzesinach.

Natalia bardzo aktywnie działa na rzecz Hospicjum Palium. Ukończyła szkolenie dla liderów wolontariatu szkolnego. Jest aktywnym, wrażliwym i bardzo kreatywnym wolontariuszem. Dzięki Niej “Motyli wolontariat” inicjuje wiele nowych działań. To Natalia jest pomysłodawczynią bardzo ważnego projektu – “Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości w pierwszy dzień wiosny”.

Poza tym, przyznano także Honorowe Tytuły Przyjaciela Hospicjum Palium:

 • Panu Jackowi Gunerowi – Prezesowi Zarządu Strauss Cafe, za wieloletnią, bezinteresowną pomoc rzeczową na rzecz pacjentów i darczyńców Hospicjum Palium.
 • Panu Mieczysławowi Leśniczakowi – Dyrygentowi Capelli Zamku Rydzyńskiego za bezinteresowne uświetnienie muzyką koncertu zorganizowanego w dniu 25 stycznia 2014 r. w podziękowaniu dla Darczyńców, Dobrodziejów i Wolontariuszy Hospicjum Palium.
 • Panu Miłosławowi Sopocko, za niezwykłe zaangażowanie we wszystkie prace wykonywane podczas rozbudowy Hospicjum Palium.

Podczas Koncertu odbyła się również prezentacja książki Elizabeth Kubler – Ross i Dawida Kesslera „Lekcja życia” z posłowiem Pana prof. Jacka Łuczaka.
W czasie przerwy w koncercie, można było zdobyć autograf Pana Profesora w zakupionej na miejscu książce.

Koncert był miłym i pełnym wzruszeń wieczorem.

Opracowała Iwona Wesołowska
Poznań, dnia 10 lutego 2014 r.

Kliknij na wybrane zdjęcia, aby je powiększyć

Komentarz:

Szanowny, kochany Panie Profesorze

Dzięki za wczorajszą koncertową ucztę, której spiritus movens jest oczywiście Pan i wspaniały zespół ludzi, którym się ciągle chce siać tyle dobra tym najbardziej potrzebującym. Często bezbronnym, bo mającym niekiedy niewiele już czasu, będącym na cienkiej granicy życia i śmierci. Ale i oni – o czym doskonale wiemy – z tego pozornego niewiele – mogą, chcą i dają tak wiele tym zdrowym, tym pełnym życia, tym ze znacznie dłuższą drogą do jego kresu.
Aula przepełniona przyjaciółmi Hospicjum, fantastyczne: program, wykonawcy, prowadzący, no i te fruwające dosłownie wszędzie żółte motyle – słoneczka, w których tak niesamowity ładunek nadziei dla podopiecznych. Rozświetlają, ocieplają, wnoszą radość, dobre pomysły w hospicyjną przestrzeń (moje wielkie uznanie dla wszystkich osób mających pod swymi skrzydłami wolontariat).
Jednym słowem BYŁO PIĘKNIE!!!
A parafrazując nieco Jana Kochanowskiego Serce rośnie patrząc na te… wznoszące się szybko mury nowej części Hospicjum.

Serdecznie pozdrawiam Pana, współpracowników i Pańskich bliskich
Małgorzata Francuz
Gorąco polecamy: