Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym. Prowadzone są regularne wizyty lekarza (min. 2 razy w miesiącu) i pielęgniarki (min. 2 razy w tygodniu).

Zespół wyjazdowy Hospicjum domowego składa się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i pracownika socjalnego, działa w godzinach od 08:00 do 20:00. Po godzinie 20:00 oraz w czasie świąt i dni wolnych pomoc interwencyjna zespołu świadczona jest według uzgodnień telefonicznych z lekarzem dyżurnym oddziału medycyny paliatywnej.

Kontaktowy numer telefonu jest znany pacjentom hospicjum domowego.

Należy zaznaczyć, że opieka Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej, a także pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.

Na podstawie wieloletniej praktyki i standardów opieki paliatywnej, obszar działania obejmuje rejon do 30 km od siedziby Hospicjum domowego.

 

REJESTRACJA

Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga, ginekologa).

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę. Czas oczekiwania na objęcie opieką może wahać się od kilku dni do kilku tygodni i zależy od obciążenia zespołu. Do czasu formalnego objęcia opieką, która następuje w dniu pierwszej konsultacji lekarskiej, chory powinien w sprawach pilnych zwracać się do lekarza rodzinnego lub zespołów pomocy doraźnej.

Podczas rejestracji chorego do opieki Hospicjum domowego przeprowadzany jest zarówno wywiad socjalny jak i wywiad pielęgniarski, podczas którego ustalana jest pilność i godzina pierwszej wizyty w domu chorego.

Rejestracja działa w godzinach od 08:00 do 14:00.

Telefon do rejestracji – SPIS TELEFONÓW

Over the past few years, we often tend to ignore the import of wholesome nutrition in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you must look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of people on these medicament practice side effects. Get in touch with your soundness and stay wholesome for long years.