20160627_Hospicjum_0070-5

Do opieki paliatywnej kierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.

Opieka paliatywna obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.

Medycznym celem opieki paliatywnej jest leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu) oraz poprawa jakości życia tych chorych.

Posługa chorym i ich bliskim nie ogranicza się tylko do aspektów medycznych. Całościowa opieka realizowana jest przez interdyscyplinarny zespół obejmujący: lekarzy, pielęgniarki, opiekunów medycznych, psychologów, pracownika socjalnego, fizjoterapeutów, kapelanów i wolontariuszy.

Choroby, które kwalifikują do opieki paliatywnej, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim choroby nowotworowe, ale również choroba AIDS, układowe choroby zanikowe układu nerwowego, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatie, owrzodzenia odleżynowe.

Hospicjum jest częścią Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Działanie szpitala jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dla pacjentów Hospicjum pomoc i opieka świadczone są bezpłatne.

Over the past few years, we often tend to ignore the import of healthy supply in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you should look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of men on these medicament experience side effects. Get in touch with your health and stay wholesome for long years.