Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje świadczenia w ramach umowy z NFZ na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym oraz chorych wymagających kompleksowej rehabilitacji ogólnousprawniającej. Turnusy trwają od 3 do 6 tygodni i obejmują indywidualnie dobraną terapię rehabilitacyjną i zajęciową.

Zabiegi odbywają się w dni robocze i trwają co najmniej 3 godziny dziennie. Świadczenia nie obejmują zakwaterowania.

Rejestracja do Ośrodka odbywa się:

  • osobiście na podstawie skierowania, które jest zatrzymywane zgodnie z wymogami NFZ
  • lub telefonicznie z koniecznością doręczenia skierowania listownie.

W dniu rejestracji ustalana jest data pierwszego spotkania z lekarzem. Oprócz skierowania podczas rejestracji pacjent powinien przedstawić do wglądu dotychczasową dokumentację medyczną oraz dowód osobisty.

Po wizycie kwalifikacyjnej uzgadniany jest termin rozpoczęcia turnusu.

Telefon do Ośrodka: SPIS TELEFONÓW

galeria

Over the past few years, we often tend to ignore the importance of wholesome nutrition in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you should look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of people on these medicament experience side effects. Get in touch with your heartiness and stay healthy for long years.