W ramach Hospicjum Palium działają:

  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
  • Hospicjum domowe
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
  • Psycholog
  • Pracownik socjalny
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej wraz z Pracownią Fizjoterapii

w budynku mieszczą się również:

  • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej, ukierunkowana na leczenie ran przewlekłych
  • Poradnia Geriatryczna, dedykowana osobom starszym borykającym się ze złożonymi problemami zdrowotnym

 

REJESTRACJA DO PORADNI

Rejestracja chorego odbywa się na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza innej specjalizacji np. onkologa.

Przed pierwszą wizytą w poradni konieczne jest przedstawienie, oprócz skierowania, kserokopii dokumentacji medycznej oraz dowodu osobistego chorego. Po weryfikacji skierowania ustalany jest termin wizyty. Podczas rejestracji przeprowadzany jest wywiad socjalny.

 

Rejestracja działa w godzinach od 08:00 do 14:00.

Dla pacjentów Hospicjum, wizyty w tutejszych poradniach mogą być umawiane telefonicznie

Telefon do rejestracji – SPIS TELEFONÓW

 

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Pod opieką poradni znajdują się osoby chore, kwalifikujące się do opieki paliatywnej, których stan jest stabilny i mogą tutaj przybyć samodzielnie lub z niewielką pomocą bliskich. 

Na miejscu chorzy otrzymują porady w zakresie zwalczania objawów takich jak: ból, duszność, nudności, wymioty, depresja i wiele innych występujących w przebiegu choroby. W poradni, wspólnie z chorymi i ich opiekunami, ustalany jest plan dalszego postępowania (konieczność wdrożenia leków,  przeprowadzenia diagnostyki, udania się na konsultację do specjalisty, np. onkologa lub neurologa).

Należy pamiętać, że wielu chorych zgłoszonych do poradni medycyny paliatywnej nadal jednocześnie korzysta z opieki onkologa lub innego specjalisty, który stosuje środki mające na celu powstrzymanie rozwoju choroby podstawowej.

W poradni następuje też kwalifikacja chorych do innych form opieki paliatywnej, np. jeżeli pogarsza się stan ogólny chorego i nie może on samodzielnie dotrzeć do poradni, wtedy przekazywany jest pod opiekę Hospicjum domowego lub jeśli chory wymaga hospitalizacji, może być skierowany na oddział medycyny paliatywnej lub inny.

W poradni udzielane są podstawowe porady w zakresie postępowania w przypadku ran nowotworowych i odleżyn oraz obrzęku limfatycznego. Jeżeli chory wymaga bardziej specjalistycznego leczenia jest kierowany (odpowiednio) do Poradni Chirurgicznej Ogólnej lub Oddziału Rehabilitacji Dziennej, znajdujących się w budynku Hospicjum.

Warto zaznaczyć, że pacjenci z przewlekłym bólem wynikającym z innych chorób niż kwalifikujące do opieki paliatywnej, mogą skorzystać z pomocy lekarza w Poradni Leczenia Bólu, która również mieści się w budynku naszego Hospicjum.

Over the past few years, we often tend to ignore the significance of healthy food in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the problem. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you have to look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of folk on these medicament experience side effects. Get in touch with your health and stay sound for long years.