Pacjenci Hospicjum domowego, Poradni Medycyny Paliatywnej oraz przebywający na Oddziale, potrzebują czasem wsparcia w rozwiązaniu spraw urzędowych. Pracownik socjalny Hospicjum może być pośrednikiem między osobą chorą a urzędem. Przykładowe sprawy, w których możliwe jest wsparcie, to:

  • przygotowanie odpowiedzi na wezwania urzędowe lub sądowe, kiedy chory nie może stawić się ze względu na stan zdrowia
  • przekierowania świadczeń (np. emerytury, renty), kiedy chory przebywa pod innym adresem niż wskazano dla przekazów
  • wsparcie formalne przy ustanowieniu opiekuna prawnego dla niepełnoletnich dzieci pacjenta
  • wezwanie notariusza, na życzenie chorego i rodziny
  • pośredniczenie przy wystąpieniu o rentę lub inne świadczenia, pomoc w skompletowaniu dokumentów
  • organizowanie pomocy z MOPR w zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla pacjentów niesamodzielnych (usługi MOPR są odpłatne i zależą od dochodu)

Możliwe jest wypożyczenie sprzętu pacjentom (np. wózki, balkoniki oraz ssaki, koncentratory).

Lekarze i pielęgniarki Hospicjum mogą wnioskować o częściową refundację leków dla pacjentów, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Refundacja odbywa się ze środków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu.

Telefon do kontaktu z pracownikiem socjalnym można znaleźć tutaj: SPIS TELEFONÓW

Over the past few years, we often tend to ignore the importance of healthy nutrition in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the problem. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you have to look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of people on these medicament practice side effects. Get in touch with your health and stay healthy for long years.