Numery kontaktowe do Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
oraz Hospicjum Palium:

  • W celu kontaktu z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu prosimy o korzystanie z poniższych numerów w godz. 8:00 – 14:00.
POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU
Adres e-mail: ptopop@oncology.am.poznan.pl

61 873 83 06

+48 509 904 644

  • Kontakt z HOSPICJUM PALIUM

Hospicjum Palium jest jednostką organizacyjną Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. PTOP Oddział w Poznaniu wyłącznie wspiera działania Hospicjum Palium. Poniższe numery kontaktowe przeznaczone są dla Pacjentów Hospicjum Palium i ich Rodzin. Więcej informacji o działalności Hospicjum Palium, dokumentach niezbędnych przy przyjęciu na oddział oraz przy rejestracji do poradni znajdą Państwo na stronie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – www.skpp.edu.pl

HOSPICJUM PALIUM
Gabinet Ordynatora

Prof. dr hab. med. dr h.c. FRCP Jacek Łuczak

61 873 83 07

Sekretariat

Marta Drąg

61 873 83 06

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Dyżurka lekarska (Oddział B)

61 873 83 25

Dyżurka lekarska (pora nocna)

61 873 83 26

Dyżurka lekarska (Oddział C)

61 873 83 37

Lekarz dyżurny

504 16 16 95

Pielęgniarka Oddziałowa

Elżbieta Tomaszewska

61 873 83 38

Rejestracja Oddział Medycyny Paliatywnej

61 873 83 39

Dyżurka Pielęgniarek (Oddział A)

61 873 83 33

Dyżurka Pielęgniarek (Oddział B)

61 873 83 22

Dyżurka Pielęgniarek (Oddział C)

61 873 83 36

Korytarz – Pacjenci (Oddział A)

61 873 83 28

Korytarz – Pacjenci (Oddział C)

61 873 83 20

PORADNIE
Rejestracja poradnie

61 873 83 12

Rejestracja Hospicjum Domowe

61 873 83 12

Poradnia Medycyny Paliatywnej

61 873 83 14

Hospicjum Domowe

61 873 83 13

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

61 873 83 30

Poradnia Chirurgii Ogólnej

61 873 83 32

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego

61 873 83 18

Pracownia Fizjoterapii

61 873 83 04

Psycholog

61 873 83 21

Pracownik socjalny

Grażyna Jaroszyk

61 873 83 31

KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Kierownik

61 873 83 02

Sekretariat

61 873 83 03
61 873 83 27

KOORDYNATOR WOLONTARIUSZY

Barbara Grochal

koordynator.wolontariuszy@skpp.edu.pl

+ 48 509 904 644

CENTRALA – RECEPCJA

61 873 83 00

Over the past few years, we often tend to ignore the import of healthy nutrition in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the question. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you must look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of folk on these preparation experiment side effects. Get in touch with your soundness and stay wholesome for long years.


Kontaktując się z Towarzystwem listownie bądź za pomocą poczty email wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, danych przekazywanych Towarzystwu w celu obsługi korespondencji.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią że:
•    podanie danych jest dobrowolne. Nie ma Pan/Pani obowiązku podania swoich danych. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonego powyżej celu.