Opieka paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i zrozumieniu jego potrzeb roztoczenie płaszcza (z łac. palium) wszechstronnych działań, ochraniających ciepiącego chorego i jego rodzinę, zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Towarzystwo Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań zmierzających do przedłużania gasnącego życia za wszelką cenę.

 

profesor

Prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak

 

Nasze Stowarzyszenie działa samodzielnie od 1996 roku.
Największym osiągnięciem było doprowadzenie wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego do utworzenia Hospicjum Palium oraz stałe wspieranie działalności tej instytucji.

W 2005 roku przyznano nam status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Dzięki staraniom wielu osób i instytucji, oraz zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia, w czerwcu 2014 roku otwarto nowy oddział, dzięki któremu powiększyła się o 13 łóżek liczba miejsc dla pacjentów.

Dzisiaj widzimy ogromną potrzebę rozbudowania hospicjum o nowy oddział i kolejne miejsca dla opieki osób chorych.

Over the past few years, we often tend to ignore the import of healthy supply in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you must look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of folk on these medicament practice side effects. Get in touch with your health and stay wholesome for long years.