Projekt z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

 

Nazwa: Młodzi ludzie – wielka pomoc

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego współfinansują realizację zadania publicznego, którego głównym celem jest edukacja i aktywizacja szkolnej społeczności w zakresie tworzenia i działania młodzieżowego wolontariatu.

 

Widzimy ogromną potrzebę zaangażowania społeczeństwa do wspierania i aktywnej pomocy dla Pacjentów Hospicjum Palium. Bez edukacji i nagłośnienia potrzeb osób wymagających opieki paliatywnej, często w stanach terminalnych, trudno będzie zlikwidować albo chociaż skrócić kolejkę oczekujących na przyjęcie pod opiekę Hospicjum. Potrzebujemy pomocy w utrzymaniu i działaniu oraz rozbudowie naszego Hospicjum.

 

Chcemy przekonywać młodych wolontariuszy, że w prawdziwym życiu młodość i starość, zdrowie i choroba, życie i śmierć współistnieją i przeplatają się wzajemnie. Świadomość przemijania wyzwala w nas większą wrażliwość i otwartość na potrzeby osób chorych i słabszych. Chcemy właśnie tak przygotowywać młodych ludzi do prawdziwego życia, bez udawania, ale z otwartym sercem, chętnym do pomagania i działania.

 

Nasz wspólny projekt obejmować będzie:

  • Przygotowanie filmu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, wyjaśniającego pojęcia: hospicjum i wolontariusz.
  • Z filmem odwiedzimy uczniów klas od 4 – 6. Podczas spotkań opowiemy o naszym Hospicjum Palium i pokażemy jak łatwo można włączyć się do współpracy w ramach międzypokoleniowego motylego wolontariatu.
  • Zorganizujemy szkolenie dla liderów młodzieżowego wolontariatu (planowany termin 5 i 19 listopada 2016).

Over the past few years, we often tend to ignore the import of wholesome nutrition in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the question. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you should look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of folk on these medicament experience side effects. Get in touch with your soundness and stay healthy for long years.