Projekt: Edukacja i wolontariat jako świadome wsparcie dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu i Aquanet S.A. wspólnie zrealizują projekt, w ramach którego wyznaczyliśmy sobie następujące cele do osiągnięcia:

aqua

  • Rozbudowa sieci wolontariatu akcyjnego dla rozwoju świadomego społeczeństwa poprzez spotkania i edukację dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Podczas spotkań będziemy rozmawiać i wyjaśniać znaczenie pojęć: hospicjum, opieka paliatywna. Koncentrować się będziemy na przedstawieniu możliwości włączenia się do wolontariatu, jako formy współdziałania na rzecz Hospicjum Palium i osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Będziemy zachęcać do aktywnego włączenia się do współpracy.

 

  • Przygotowanie filmów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Zauważamy jak ważna jest forma i środki przekazu w komunikacji. Dzieci, młodzież oraz dorośli chętnie koncentrują się na krótkich przekazach, które w spójny i nowoczesny sposób wyjaśniają istotę przedstawianych tematów. Chcemy podążać w kierunku nowych technik i rozwiązań multimedialnych, które w krótkim czasie i atrakcyjnej formie pozwolą przekazać kwintesencję prezentowanych zagadnień związanych z opieką paliatywną i wolontariatem. Przygotujemy filmy: animowany dla najmłodszych dzieci; młodzieży gimnazjalnej i osobno dla osób dorosłych.

 

  • Wykształcenie wolontariuszy medycznych – szkolenie kandydatów na wolontariuszy rozpoczyna się 1 września 2016. Program szkolenia można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji o tym jak zostać wolontariuszem medycznym można uzyskać TUTAJ.

 

Projekt zrealizujemy w okresie od lipca 2016 do maja 2017.

Projekt jest finansowany ze środków przekazanych przez Aquanet S.A.

Over the past few years, we often tend to ignore the import of healthy food in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the question. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you must look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of folk on these medicament experiment side effects. Get in touch with your health and stay healthy for long years.