Projekt: Edukacja i wolontariat jako świadome wsparcie dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Poznaniu i Aquanet S.A. wspólnie zrealizują projekt, w ramach którego wyznaczyliśmy sobie następujące cele do osiągnięcia:

aqua

  • Rozbudowa sieci wolontariatu akcyjnego dla rozwoju świadomego społeczeństwa poprzez spotkania i edukację dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Podczas spotkań będziemy rozmawiać i wyjaśniać znaczenie pojęć: hospicjum, opieka paliatywna. Koncentrować się będziemy na przedstawieniu możliwości włączenia się do wolontariatu, jako formy współdziałania na rzecz Hospicjum Palium i osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Będziemy zachęcać do aktywnego włączenia się do współpracy.

 

  • Przygotowanie filmów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. Zauważamy jak ważna jest forma i środki przekazu w komunikacji. Dzieci, młodzież oraz dorośli chętnie koncentrują się na krótkich przekazach, które w spójny i nowoczesny sposób wyjaśniają istotę przedstawianych tematów. Chcemy podążać w kierunku nowych technik i rozwiązań multimedialnych, które w krótkim czasie i atrakcyjnej formie pozwolą przekazać kwintesencję prezentowanych zagadnień związanych z opieką paliatywną i wolontariatem. Przygotujemy filmy: animowany dla najmłodszych dzieci; młodzieży gimnazjalnej i osobno dla osób dorosłych.

 

  • Wykształcenie wolontariuszy medycznych – szkolenie kandydatów na wolontariuszy rozpoczyna się 1 września 2016. Program szkolenia można znaleźć TUTAJ.

Więcej informacji o tym jak zostać wolontariuszem medycznym można uzyskać TUTAJ.

 

Projekt zrealizujemy w okresie od lipca 2016 do maja 2017.

Projekt jest finansowany ze środków przekazanych przez Aquanet S.A.