pokój

Nie każde dziecko, nie każda rodzina w okresie osierocenia wymaga działań terapeutycznych.

Wyznacznikami szczęśliwego, bezpiecznego dzieciństwa są: stabilna sytuacja rodzinna, ciepło, wyrozumiałość/ poczucie zrozumienia i akceptacji, szczerość i otwarta komunikacja, szacunek dla obojga rodziców.

Dzieci, które mogły towarzyszyć umierającemu członkowi rodziny, a potem opłakiwały go razem z najbliższymi, szybciej wracają do równowagi.

Nie wszyscy dorośli rozumieją odmienność przebiegu tego procesu u dzieci –  często źle interpretują myśli i uczucia dzieci – sądzą że maluchy nie odczuwają przykrości, ponieważ zewnętrznie nie zachowują się jak ludzie przeżywający żal po stracie. Ten sposób przeżywania jest również charakterystyczny w zależności od grupy wiekowej. Dziecko obserwuje jak rodzice, krewni radzą sobie ze stratą.

Pomoc dzieciom w okresie osierocenia przekłada się na stabilne funkcjonowanie w dorosłości.

Wiele dzieci trafia pod opiekę niekoniecznie zaraz po śmierci osoby znaczącej. Długość okresu objęcia opieką danego dziecka jest związana z indywidualnym rozpoznaniem jego sytuacji rodzinno-bytowej. Wtedy też następuje kwalifikacja do rodzaju udzielanej pomocy.

Cele projektu

 • Dla osieroconych – cykl pozwalający na poradzenie sobie/ zrozumienie procesu żałoby i budowania życia beż zmarłej osoby znaczącej/ nabycia i utrwalenia ważnych umiejętności społecznych i poczucia bezpieczeństwa, radzenia sobie ze stresem, budowania więzi z opiekunem.
 • Dla opiekunów – zrozumienia dynamiki procesów zachodzących w psychice i funkcjonowaniu dziecka, nabycie umiejętności wspierania dziecka i poradzenia sobie z własnym procesem żałoby, budowania więzi z dzieckiem.

Spotkania w grupach

 • Projekt przewiduje utworzenie dwóch grup wiekowych 6/7 – 10/11 lat, oraz 12 – 15/16 lat.
 • Wielkość grup: 8 – 12 osób.
 • Warunkiem przystąpienia do grupy terapeutycznej jest wyrażenie i podpisanie zgody przez opiekuna, oraz wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania dziecka.
 • Warunkiem zakwalifikowania do grupy oprócz utraty bliskiej, znaczącej osoby (w czasie nie dłuższym niż 3 lata), jest współpraca i uczestnictwo w spotkaniach grup obecnego opiekuna.

Częstotliwość spotkań

 • Spotkania dla każdej z grup wiekowych odbywać się będą w soboty, raz w miesiącu.
 • Czas spotkania – 2 godziny
 • Przewidywanych jest 9-10 spotkań terapeutycznych, z czego opiekunowie będą uczestniczyli w 5-ciu.

Miejsce spotkań

 • Miejsce spotkań: Hospicjum Palium – Centrum Terapii dla Dzieci Osieroconych.

Prowadzenie spotkań

 • Spotkania z grupą osieroconych będą prowadzone przez głównego terapeutę, z opiekunami przez kooterapeutę. Części wspólne pracy nad pogłębianiem relacji osieroconych z opiekunami poprowadzone zostaną wspólnie.
 • W przygotowaniach spotkań oraz działaniach pozaterapeutycznych uczestniczyć będą również wolontariusze Hospicjum Palium, zaproszeni goście i przedstawiciele Firmy Beiersdorf/Nivea – fundatora środków przeznaczonych na ten cel.

 

 • Autorstwo projektu i główny terapeuta: mgr Katarzyna Stachnik.

Kwalifikacje:

 • specjalista psychologii klinicznej,
 • certyfikowany psychoterapeuta systemowy psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
 • certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,
 • certyfikowany psychoonkolog,
 • certyfikowany masażysta dźwiękiem wg metody Petera Hessa.
 • Kooterapeuta: mgr Marta Fludra.

Kwalifikacje:

 • certyfikowany psychoonkolog,
 • w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

 

Over the past few years, we often tend to ignore the import of healthy food in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you must look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of people on these preparation experience side effects. Get in touch with your health and stay healthy for long years.