20160627_Hospicjum_0109-8

Wolontariat może przybierać różne formy. Każda pomoc jest cenna i potrzebna. Ochotnicy, świadczący pomoc i pozostający w bezpośrednim kontakcie z chorymi, nazywani są wolontariuszami medycznymi. Pierwszym koniecznym warunkiem jest ukończenie przez kandydata 18 lat.

Jeśli jesteś pełnoletni/a i chcesz zostać wolontariuszem medycznym, wykonaj pierwszy i kolejny krok:

  1. zapoznaj się z „Regulaminem” i przemyśl, ile czasu możesz poświecić posłudze chorym
  2. przeczytaj „Kodeks etyczny wolontariusza”
  3. wypełnij ankietę i przekaż ją koordynatorowi wolontariatu prześlij w formie elektronicznej na adres koordynator.wolontariuszy@skpp.edu.pl
  4. jeśli będziesz mieć wątpliwości lub pytania, skontaktuj się telefonicznie (509 904 644) lub przez pocztę elektroniczną z koordynatorem
  5. koordynator poinformuje Cię o terminie rozpoczęcia szkolenia.
  6. zapisz się i weź udział w szkoleniu teoretycznym (szkolenie trwa kilka miesięcy, ale zajęcia głównie odbywają się raz w tygodniu)
  7. po zakończeniu szkolenia kandydat przechodzi podsumowującą rozmowę, która jest podstawą do zakwalifikowania go do szkolenia praktycznego
  8. szkolenie praktyczne to rodzaj stażu, który trwa 12-20 godzin. Od kandydata zależy, w jakim czasie go ukończy. Szkolenie odbywa się pod opieką wolontariuszy, którzy są uprawnieni do posługi chorym na oddziale.

Po spełnieniu przez kandydata wymagań formalnych i uzyskaniu lekarskiego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania świadczeń w zakresie wolontariatu medycznego, Szpital podpisuje z nim porozumienie.

W ten sposób kandydat staje się wolontariuszem.

 

Materiały do pobrania:


Koordynator Wolontariuszy – kontakt:

Barbaragrochal

Barbara Grochal
tel. 509 904 644
e-mail: koordynator.wolontariuszy@skpp.edu.pl