Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu stanowią:

  • prof. dr hab. Jacek Łuczak – Prezes
  • Maciej Kluziak – pierwszy Wiceprezes
  • Elżbieta Tomaszewska – drugi Wiceprezes
  • Dominika Kamińska – Skarbnik
  • Barbara Grochal – Członek Zarządu
  • Grażyna Jaroszyk – Członek Zarządu
  • Magdalena Urbaniak – Członek Zarządu
  • Joanna Łączna – Członek Zarządu
  • Maciej Janicki – Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną tworzą:

  • Józef Zieleziński – Przewodniczący
  • Bogusław Stelcer – Wiceprzewodniczący
  • Henryk Krystek – Sekretarz