10 lat Motylego Wolontariatu

Kochani Przyjaciele, Motyli wolontariusze,

Motyl zawsze towarzyszył opiece paliatywnej. Dla Elisabeth Kübler – Ross, twórczyni współczesnych hospicjów, był symbolem duszy. U Św.Teresy z Avila motyl to symbol przemiany.

W naszym Hospicjum Palium motyl zagościł z inspiracji pacjentki Renaty, która tworzyła przepiękne moty-le, a umierając poprosiła, aby z tych motyli zrobić coś, co pomagałoby Hospicjum.

Wtedy, dokładnie 10 lat temu, istniała olbrzymia potrzeba rozbudowy Hospicjum i aby nagłośnić tę palącą potrzebę, wymyśliliśmy kampanię „Motyle dla Hospicjum”. Jej uroczyste rozpoczęcie miało miejsce 16 października 2010 roku. Na potrzeby tej kampanii powoli zaczął powstawać „Motyli wolontariat”.

W naszych marzeniach i założeniach „Motyli wolontariat” miał być wolontariatem uczennic i uczniów, którzy przy wsparciu nauczycieli – koordynatorów, w różny sposób wspierają działania na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium. Dzięki młodym ludziom, do współdziałania dołączyło bardzo wielu dorosłych – rodziców, urzędników, pracowników z wolontariatu pracowniczego firm, media, stowarzyszenia. Nie byłoby jednak „Motylego wolontariatu”, gdyby nie wolontariat medyczny, tworzony od początku istnienia Hospicjum Palium. To wolontariusze medyczni byli pierwszą iskrą. To oni, posługując przy łóżkach chorych, mieli świadomość jak ważne jest propagowanie dobrej, pełnej miłości opieki paliatywnej. Wiedzieli, jak ważne jest to, aby dla każdego potrzebującego znalazło się miejsce w Hospicjum Palium. Razem podjęliśmy działania i w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2011” zdobyliśmy pierwsze fundusze na rozbudowę – 1,5 mln złotych. Od tego czasu poczuliśmy jak wielką mamy w sobie moc, jak wiele RAZEM możemy zrobić dla pacjentów Hospicjum i ich Rodzin.

Od początku działania „Motylego wolontariatu” byliśmy wielką radością i dumą Profesora Jacka Łuczaka. Cieszył się, gdy widział młodych ludzi w Hospicjum Palium. Sam też chętnie uczestniczył w akcjach, które tworzyliśmy.

Pierwszym szkolnym wolontariatem działającym na rzecz Hospicjum Palium był wolontariat tworzony przez panią Joannę Bobrzyk (Gimnazjum nr 11 i LO 15). Niektórzy z jej wolontariuszy do dzisiaj pomagają Hospicjum – Michał, Daria. Później, za sprawą wolontariuszy z Gimnazjum im Jana Pawła II z Lubonia i ich opiekunów – pani dyr. Ireny Fojt i pani Katarzyny Pilarskiej, pojawiły się w Hospicjum motyle malowane na folii. Pojawiły się i zostały z nami do dzisiaj. Dzięki całej rzeszy malujących je osób, jest coraz ich więcej i stają się coraz piękniejsze. Nie sposób pominąć nieżyjącej już pani Krysi Dylewskiej, która została „Motylim wolontariuszem” w wieku 90- ciu lat oraz niezastąpionego pana Kazimierza, który cudownie odwzorowuje motyle z natury.

Rozdając motyle udało nam się zachęcić do pomagania Hospicjum Palium wielu wspaniałych ludzi, w tym pana Wicewojewodę Przemysława Pacię, panią Dyrektor Departamentu Edukacji Dorotę Kinal i wielu, wielu innych. To właśnie od pani Doroty Kinal, wtedy Wicewojewody Wielkopolskiego, otrzymaliśmy na 5-te urodziny ryngraf z bardzo prawdziwym i ważnym przesłaniem.

Do czasu pandemii w „Motylim wolontariacie” działało przeszło 100 szkół. Mam nadzieję, że ten trudny obecnie czas nie osłabi determinacji, aby tworzyć dobro, którego właśnie teraz wszyscy potrzebujemy najbardziej. Na przestrzeni lat stworzyliśmy wiele pięknych akcji (patrz strona www.hospicjum-palium.pl), wpisaliśmy się na stałe w pejzaż naszego Miasta i regionu. Udało się nam zmienić postrzeganie i myślenie o Hospicjum. Niech nasze dalsze działania potwierdzają, że „Hospicjum to też życie” i ważne, aby było ono najlepsze z możliwych.

Z okazji 10-lecia „Motylego wolontariatu” dziękuję Każdej i Każdemu z Was i życzę, aby czas poświęcony na działania dla pacjentów Hospicjum i ich najbliższych była czasem INSPIRACJI i SIŁY do dalszego pięknego życia.

Pozdrawiam serdecznie

Barbara Grochal