Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje świadczenia w ramach umowy z NFZ na rzecz pacjentów z obrzękiem limfatycznym oraz chorych wymagających kompleksowej rehabilitacji ogólnousprawniającej. Turnusy trwają od 3 do 6 tygodni i obejmują indywidualnie dobraną terapię rehabilitacyjną i zajęciową.

Zabiegi odbywają się w dni robocze i trwają co najmniej 3 godziny dziennie. Świadczenia nie obejmują zakwaterowania.

Rejestracja do Ośrodka odbywa się:

  • osobiście na podstawie skierowania, które jest zatrzymywane zgodnie z wymogami NFZ
  • lub telefonicznie z koniecznością doręczenia skierowania listownie.

W dniu rejestracji ustalana jest data pierwszego spotkania z lekarzem. Oprócz skierowania podczas rejestracji pacjent powinien przedstawić do wglądu dotychczasową dokumentację medyczną oraz dowód osobisty.

Po wizycie kwalifikacyjnej uzgadniany jest termin rozpoczęcia turnusu.

Telefon do Ośrodka: SPIS TELEFONÓW

galeria