Jubileuszowy Koncert dla Przyjaciół i Dobrodziejów


Szczegółowe informacje dotyczące koncertu oraz biletów:
Barbara Grochal – Koordynator Wolontariatu
tel. 509 904 644
e-mail:koordynator.wolontariuszy@skpp.edu.pl