Koncert 2018

Serdecznie Wam dziękujemy za wspaniałe chwile podczas tegorocznego Uroczystego Koncertu dla Dobrodziejów i Przyjaciół Hospicjum Palium. 27 stycznia 2018 r. mogliśmy gościć w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wielu wspaniałych ludzi, którzy z wielkim sercem podchodzą do działań dla naszych Chorych w Hospicjum Palium. Aula wypełniona była po brzegi, a to znak, że wspaniałych ludzi przy nas nie brakuje! To z myślą o Was każdego roku organizujemy to wielkie artystyczne spotkanie. Dziękujemy za Waszą obecność i wsparcie.

Bardzo dziękujemy Wykonawcom – wszyscy wystąpili na koncercie charytatywnie. Dzięki Wam ten wieczór był wyjątkowy! Dziękujemy również wszystkim tym, którzy wsparli licytacje oraz prowadzącym brawurowo licytacje panu Michałowi Grudzińskiemu i mecenasowi Bogdanowi Kowalskiemu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Program koncertu

Cześć I
1. Koncert fortepianowy nr 2 c-moll op.18 cz I Siergieja Rachmaninowa w wykonaniu Julii Wolańskiej z
towarzyszeniem CoOperate Orchestra
2. Koncert akordeonowy cz. II i III Richarda Galliano w wykonaniu Michała Gajdy z towarzyszeniem
CoOperate Orchestra

Część II

Muzyka Filmowa w wykonaniu CoOperate Orchestra
1. J. Williams Star Wars Suite „Main Title”
2. J. Williams Star Wars Suite „Princess Leia’s Theme”
3. J. Williams Star Wars Suite „The Imperial March”
4. J. Williams Star Wars Suite „Yoda’s Theme”
5. J. Williams Star Wars Suite „Throne Room and End Title”
6. A. Silvestri „Kapitan Ameryka”
7. H. Gregson – J. Williams Suita z „Opowieści z Narnii”
8. J. Williams „Harry’s Wondrous World”

Jak co roku wręczaliśmy honorowe odznaczenia “Złote Motyle” i “”Srebrne Motyle” oraz honorowy tytuł Przyjaciela Hospicjum Palium.

LAUDACJE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje pacjentowi Hospicjum Palium panu Kazimierzowi Jastrzębowskiemu honorowe odznaczenie “Złotego Motyla”.

Uzasadnienie:
Za wyjątkowe wspieranie i promowanie idei opieki paliatywnej poprzez tworzenie niezliczonej ilości (około 20 tysięcy) przepięknych motyli, będących symbolami kampanii na rzecz Hospicjum Palium. Motyle, które od 4-ch lat maluje Pan Kazimierz rozdajemy na akcjach, które przysparzają środków wspierających działania na rzecz pacjentów
Hospicjum Palium oraz ich rodzin. Motyle są również formą podziękowania dla tych, dzięki którym Hospicjum Palium staje się miejscem wyjątkowym. Motyle pana Kazimierza mają już swoją markę w Poznaniu i zawsze cieszą się największym zainteresowaniem. To prawdziwe dzieła sztuki.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje panu Wiceprezydentowi Jędrzejowi Solarskiemu honorowe odznaczenie “Złotego Motyla”.

Uzasadnienie:

Za wspieranie działań Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu na rzecz szerzenia idei opieki nad ciężko chorymi i ich rodzinami na płaszczyźnie włodarzy naszego regionu i miasta Poznania. Za otwartość i zrozumienie, że bez wsparcia administracji samorządowej na różnych poziomach, opieka hospicyjna zawsze będzie
niewystarczająca. Za „otwieranie drzwi”, za którymi możemy znaleźć właściwą pomoc.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje Przyjacielowi Hospicjum Palium Panu Adrianowi Grandt honorowe odznaczenie “Złotego Motyla”.

Uzasadnienie:
Za determinację i siłę w tworzeniu działań na rzecz Hospicjum Palium w Hanowerze, gdzie od wielu lat żyje i pracuje. Za coroczne wydarzenia jakimi są koncerty zatytułowane “Polska Wigilia”. Dochód z nich przeznaczany jest na rzecz pacjentów Hospicjum Palium. Za angażowanie w przedsięwzięcie wielu osób, które od lat pochylają się nad potrzebami naszego Hospicjum

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje Pani Katarzynie oraz Alicji Kuszy honorowe odznaczenie “Srebrnego Motyla”.

Uzasadnienie:
Za wybitne zaangażowanie się w przygotowanie i organizację akcji prowadzonych w ramach „Motylego Wolontariatu”. Za inspirowanie i zachęcanie środowiska szkolnego do podejmowania coraz to nowych działań na rzecz Hospicjum Palium. Dzięki Kasi i Ali, wolontariat szkolny Społecznej Czwórki w Poznaniu chętnie podejmuje bardzo wiele owocnych inicjatyw. Ich celem jest zawsze propagowanie idei opieki paliatywnej. Działania
te mają również konkretny wymiar wsparcia finansowego dla pacjentów Hospicjum Palium.
Odznaczenie „Srebrnego Motyla” zwykle jest przyznawane wolontariuszowi, ale dzisiaj chcemy uhonorować obie Panie, dziękując Mamie i Córce, za piękną pracę Rodziny na rzecz Hospicjum Palium.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje Pani Dyrektor Dorocie Kinal honorowy tytuł Przyjaciela Hospicjum Palium

Uzasadnienie:

Za wieloletnie i bardzo szeroko pojęte wspieranie działań na rzecz Hospicjum Palium. Za otwarte serce w każdej sytuacji w jakiej się zwracamy o pomoc. Za zrozumienie jak ważna jest jak najlepsza opieka paliatywna. Za szerzenie idei tej opieki w różnych miejscach. Za pomoc w organizowaniu konferencji na rzecz dzieci osieroconych. Wreszcie
za osobisty udział w działaniach podejmowanych na rzecz Hospicjum Palium. Zawsze możemy na Panią liczyć. Dziękujemy.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje Fundacji Flow Art honorowy tytuł Przyjaciela Hospicjum Palium

Uzasadnienie:
Za wieloletnie wspieranie działań na rzecz Hospicjum Palium. Za umożliwianie wolontariuszom prowadzenia przedsięwzięć w miejscach, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Za otwartość i pomoc w każdej sytuacji, w której ta pomoc jest nam potrzebna. Za współtworzenie koncertów, parad, eventów na rzecz naszego Hospicjum. Za pokazywanie jak wiele można zrobić, gdy przyświecają nam dobre cele, a na drodze spotykamy dobrych ludzi.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje Panu Dyrektorowi Filharmonii Poznańskiej Wojciechowi Nentwigowi honorowy tytuł Przyjaciela Hospicjum Palium

Uzasadnienie:

Za wieloletnie wspieranie koncertów „Dla Przyjaciół i Dobroczyńców Hospicjum Palium” przez nieodpłatne wypożyczanie instrumentów oraz innych sprzętów potrzebnych do przeprowadzenia koncertu. Za wieloletnie wspieranie idei opieki paliatywnej poprzez zapraszanie wolontariuszy Hospicjum Palium do tworzenia działań na koncertach organizowanych na terenie naszego miasta. Za otwartość bez której wiele naszych wydarzeń nie byłoby kompletnych.