Koordynatorzy szkolnego „Motylego Wolontariatu” to szeroko pojęta grupa osób dorosłych (nauczycieli i rodziców), którzy współtworzą wraz z młodymi Liderami wolontariat w swojej szkole. Wspólnymi siłami podejmują działania mające na celu wsparcie Hospicjum oraz pomoc najbardziej potrzebującym w środowisku lokalnym.

Wiele akcji, które teraz dzieją się na szeroką skalę i angażują szereg osób z Motylego Wolontariatu powstało właśnie w szkołach, podczas spotkań koordynatorów wraz z ich wolontariuszami. Wśród zrealizowanych inicjatyw nie raz pojawiały się kiermasze, koncerty szkolne i pozaszkolne, akcje pieczenia pierników, szycia poduszek dla szpitali, turnieje sportowe, malowanie motyli wraz z nauczycielami i rodzinami oraz wiele innych.

Pozostajemy otwarci na nowe pomysły i jesteśmy bardzo chętni do nawiązywania współpracy przy ich realizacji.

Raz w roku organizujemy wyjazdowe szkolenie dla Liderów i Koordynatorów Wolontariatu Szkolnego w Giewartowie. Tematyka wykładów i warsztatów nawiązuje do idei Motylego Wolontariatu, obejmuje również fundraising, komunikację interpersonalną oraz wybrane prawne aspekty dotyczące organizacji wolontariatu i jego działalności. Naszym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy do stworzenia wolontariatu w szkole, a także integracja i zbudowanie wspaniałej relacji, która doda nam energii na najbliższy rok szkolny.