Młodzi Liderzy „Motylego wolontariatu”, po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i zadaniowym, we współpracy z Koordynatorami, zajmują się tworzeniem wolontariatu w swojej szkole, wspierając między innymi działania na rzecz Hospicjum oraz szeroko rozumianej pomocy i opieki w środowisku lokalnym. Lider wolontariatu szkolnego motywuje rówieśników do zaangażowania się w wolontariat, inspiruje do działania i do współtworzenia różnych inicjatyw. Zachęca innych do wymyślania swoich pomysłów na różnorodne akcje charytatywne i sam też kreuje nowe.

Taka osoba poprzez swoje działania i szczególne zaangażowanie rozwija w sobie wiele umiejętności. Liderzy w swojej wolontaryjnej pracy uczą się organizacji i koordynowania działań, współpracy i odpowiedzialności, a także kształtują zdolność negocjacji, dążenia do kompromisu i przedsiębiorczości. Praca charytatywna, dla drugiego człowieka, dla pacjentów hospicjum uczy przede wszystkim uważności i wrażliwości na potrzeby innego. Tych umiejętności się nie zapomina, a skoro zaczynają się one kształtować już w tak młodym wieku to będą przynosić owoce także później, po ukończeniu edukacji. W ten sposób tworzymy społeczność dostrzegającą każdego człowieka, która nie pozostaje obojętna na jego potrzeby.

Raz w roku organizujemy wyjazdowe szkolenie dla Liderów i Koordynatorów Wolontariatu Szkolnego w Giewartowie. Tematyka wykładów i warsztatów nawiązuje do idei Motylego Wolontariatu, a także obejmuje zakresem podstawy fundraisingu, komunikacji interpersonalnej oraz wybranych aspektów prawnych dotyczących organizacji wolontariatu i jego działalności. Naszym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy do stworzenia wolontariatu w szkole, a także integracja i zbudowanie wspaniałej relacji, która doda nam energii na najbliższy rok szkolny.