Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, w okresie od lipca do listopada 2018 zrealizowało projekt finansowany z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Perspektywicznym celem projektu jest upowszechnianie wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym:

Nazwa zadania: Liderzy Motylego wolontariatu w posłudze ludziom

W ramach proponowanego zakresu zadania zorganizujemy wyjazdowe szkolenie dla liderów i dla koordynatorów młodzieżowego wolontariatu, działającego w środowiskach szkolnych na rzecz Hospicjum Palium.

Dążymy do rozbudowy wolontariatu akcyjnego dla rozwoju świadomego i zaangażowanego społeczeństwa poprzez spotkania oraz szkolenia np. dla liderów i koordynatorów młodzieżowego wolontariatu. Zależy nam na zbudowaniu zgranego zespołu młodych ludzi, którzy wspólnie będą podejmować działania w ramach Motylego Wolontariatu na rzecz Hospicjum Palium.

Na rzecz Hospicjum Palium działa powołany Motyli wolontariat, który jest formacją angażującą m.in. dzieci i młodzież do pomocy przy organizowaniu imprez, koncertów, malowaniu motyli, organizowaniu występów i przedstawień na rzecz pacjentów hospicjum oraz ich rodzin.

Młodzi wolontariusze uczestniczą w propagowaniu ważnych społecznie idei związanych z opieką paliatywną. Dzieci i młodzież biorą udział w edukacji społecznej dotyczącej zakresu działania i oferowanej pomocy w Hospicjum Palium.

Chcemy wyszkolić nowych liderów i koordynatorów szkolnego wolontariatu, poszerzając w ten sposób zakres działania wolontariuszy z Motylego Wolontariatu. Zwiększona liczba osób bezpośrednio współpracujących na rzecz Hospicjum Palium daje większą pewność, że utrzymamy społeczny poziom wrażliwości i uważności członków naszej lokalnej społeczności, która w delikatny, ale aktywny sposób będzie inspirowała i zachęcała do pomocy oraz pochylenia się nad potrzebami osób terminalnie chorych.