SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW I DLA WOLONTARIUSZY 2018

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, w okresie od września do listopada 2018 zrealizuje projekt pt. Rozszerzamy dobre praktyki wolontariatu medycznego współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W ramach projektu zorganizujemy SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW na pomocniczych wolontariuszy medycznych.
Szkolenie jest dedykowane dla przyszłych wolontariuszy posługujących pacjentom Hospicjum Domowego działającego w ramach Hospicjum Palium w Poznaniu, ale też dla osób, które chciałyby rozpocząć posługę chorym w ich domach lub innych placówkach hospicyjno – opiekuńczo – leczniczych w Poznaniu i poza nim.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy czują potrzebę podzielenia się swoim czasem i ofiarowania cząstki siebie poprzez posługę chorym. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą raz w tygodniu, w czwartki w salach wykładowych Hospicjum Palium, na osiedlu Rusa 55 w Poznaniu. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 13.09.2018 o godzinie 17:00.

Elementem szkolenia dla kandydatów są również sobotnie warsztaty ze specjalistami, praktykami – psychologiem, pielęgniarką oraz rehabilitantem. Podczas zajęć chcemy kandydatom dać szansę na wyćwiczenie pewnych umiejętności, które mogą być im przydatne w posłudze chorym.

Chętni do udziału w szkoleniu mogą zgłaszać się wysyłając wiadomość e-mail na adres:
aleksandra.skotarczak@hospicjum-palium.pl

Plan szkolenia dla KANDYDATÓW na wolontariuszy – kliknij

Natomiast dla aktywnych wolontariuszy Hospicjum Palium organizujemy szkolenie poszerzające i uzupełniające ich wiedzę i umiejętności.

Podczas szkolenia dla wolontariuszy medycznych chcemy szerzej poruszać zagadnienia
z zakresu:

  • opieki paliatywnej w warunkach domowych
  • psychologii i komunikacji interpersonalnej;
  • komunikacji alternatywnej (AAC) z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych
  • bezpiecznych i efektywnych metod/ sposobów zmian pozycji chorego z ograniczoną mobilnością lub całkowitą niesamodzielnością.

Szkolenie poprowadzą osoby, które na stałe współpracują z Hospicjum Palium (m.in. psycholog, rehabilitant, specjalista ds. komunikacji alternatywnej, lekarz i pielęgniarka oraz duchowny z bogatym doświadczeniem w zakresie posługi chorym w warunkach hospicjum domowego).

Wykłady i warsztaty zostaną zorganizowane na terenie Hospicjum Palium w okresie od września do listopada 2018. Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie zespołu osób, które świadomie i odpowiedzialnie, ale też z wielką wrażliwością będą dobrze przygotowani do posługi chorym również w warunkach domowych. Taka pomoc jest nieoceniona i bardzo oczekiwana przez chorych oraz ich rodziny.

Wolontariusze Hospicjum Palium w warunkach domowych stanowią uzupełniające wsparcie wspólnie z pielęgniarką, lekarzem oraz psychologiem. W ten sposób w domu chorego tworzy się krąg opieki paliatywnej.