Wielkanoc 2017

wielkanoc

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy wszystkim Przyjaciołom i Dobrodziejom Hospicjum Palium,

aby te wyjątkowe dni były czasem przemiany serc, umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości.

Pracownicy Hospicjum Palium, Członkowie PTOPOP oraz Wolontariusze