Wsparcie od szkół

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami, tworząc w nich Koła Motylego Wolontariatu. Szkoły angażują się w wydarzenia w przestrzeni miejskiej, ale również sami wychodzą z własnymi inicjatywami na rzecz wsparcia Pacjentów i ich Rodzin. Są niesamowitym kapitałem społecznym, który dodaje nam energii i zapału do dalszych działań!

Dziękujemy za to wsparcie, za edukację, szerzenie idei hospicyjnej i wolontaryjnej. Za uwrażliwianie innych na potrzeby drugiego człowieka.

W ostatnim czasie szkoły zaangażowały się w poniższe działania:

Akcja Koncert Charytatywny “Motyle dla Hospicjum” objęty patronatem Prezydenta Miasta Poznania będący zwieńczeniem projektu, w którym Przedszkola Dębińskie (nr 188, nr 81, nr 41 oraz nr 112) zbierały środki na rzecz Hospicjum Palium oraz szerzyły ideę opieki paliatywnej. Przedszkola zorganizowały kiermasz motyli wykonanych przez dzieci, przedstawienia motylowe oraz recytację wierszy w wykonaniu dzieci. Cała akcja przyniosła dochód w wysokości 2 774 zł na zakup łóżek.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie wymyśliła i zorganizowała projekt, w ramach którego dzieci ze szkoły brały udział w warsztatach literackich, a następnie pisały autorskie wiersze, które wydali w formie tomika poezji. Dochód ze sprzedaży tych tomików wyniósł 5 100 zł na zakup łóżek.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirac zakupiła z własnej inicjatywy prezenty dla dzieci osieroconych na święta wielkanocne