Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, w okresie od października do grudnia 2020 realizuje zadanie zatytułowane:

Rozwój i edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu

które jest sfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Wzorem ubiegłych lat organizujemy spotkania z uczniami szkół Poznania, których celem jest propagowanie idei opieki paliatywnej i wolontariatu.

Spotkania pozwalają nam wyjaśniać, tłumaczyć czym jest, na czym polega wolontariat, czym jest opieka hospicyjna. Poprzez podawane konkretne przykłady zachęcamy do aktywnego włączania się w prospołeczne działania na rzecz innych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia Hospicjum Palium.

W ten sposób, dążymy do rozbudowy wolontariatu akcyjnego dla rozwoju świadomego i zaangażowanego społeczeństwa.

Przy Polskim Towarzystwie Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, na rzecz Hospicjum Palium działa międzypokoleniowy Motyli Wolontariat, który jest formacją angażującą m.in. dzieci i młodzież do pomocy przy organizacji imprez, koncertów, występów i przedstawień dla pacjentów Hospicjum oraz ich rodzin.

Pandemia koronawirusa uniemożliwia nasze bezpośrednie spotkania w szkołach. Jednak nie poddajemy się i wykorzystujemy platformy spotkań wirtualnych, podczas których odbywają się pokazy filmów, opowiadamy jak działamy w plenerze podczas organizowanych akcji, kiedy będziemy znowu niezagrożeni COVID-19. Podsuwamy pomysły jak zaangażować dzieci i młodzież do zdalnej pracy w ramach szkolnych kół wolontariatu na rzecz innych osób.

Wierzymy, że kiedy pandemia się skończy, będziemy mogli bezpośrednio, w tradycyjnym stylu wspólnie i jeszcze szerzej zadziałać podczas akcji miejskich na rzecz Hospicjum Palium.