Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi i merytorycznymi Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

  • 2021
  • 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne

  • 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne

  • 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie merytoryczne
Całość

  • 2015

Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie 2015

  • 2014

Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

  • 2013

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

  • 2012

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

  • 2011

Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania dostępne są również w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aby wyszukać naszą organizację wystarczy wpisać nr KRS: 0000031654 – KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO STRONY