Czym zajmuje się wolontariusz medyczny?

Wolontariusz medyczny to osoba, która ochotniczo, bez wynagrodzenia chce posługiwać chorym. Oznacza to, że wszelka działalność wolontariuszy jest całkowicie bezpłatna. Wolontariuszy można rozpoznać po żółtych koszulkach z symbolem motyla.

Jest wiele sposobów niesienia pomocy na oddziale szpitalnym w Hospicjum Palium, jednak każdy wolontariusz samodzielnie określa, w jaki sposób może to czynić. Jego rola jest ustalana na początku współpracy.

Wolontariusze pomagają przy:

  • zabiegach pielęgnacyjnych – zakres zawsze jest uzgadniany z pielęgniarką oddziałową i realizowany pod jej nadzorem
  • ćwiczeniach rehabilitacyjnych – zakres zawsze jest uzgadniany z fizjoterapeutą i realizowany pod jego nadzorem
  • karmieniu osób niesamodzielnych, pod nadzorem pielęgniarki
  • drobnych zakupach artykułów, zgodnie z życzeniem pacjenta

Oprócz wymienionej pomocy w aspektach fizycznych, wolontariusze oferują swoją obecność i towarzyszenie choremu poprzez

  • rozmowy
  • czytanie
  • wspólne spacery
  • wspólną modlitwę albo
  • ciche czuwanie, dyskretną obecność

Wolontariusz nie narzuca się, jest dyskretny, podąża za potrzebami i oczekiwaniami chorego. To pacjent decyduje, czy potrzebuje pomocy albo towarzystwa drugiej osoby.

Osoba chora zawsze może wybrać cichy odpoczynek.

Każdy z nas może podzielić się uśmiechem, ciepłym uściskiem dłoni i czułą obecnością. Czasem wystarczy krótkie zatrzymanie się przy łóżku chorego, wtedy może on poczuć, że nie jest sam w chorobie.

Koordynator Wolontariuszy Medycznych
mgr piel. Anna Głowacka
tel. 603 610 800
anna.glowacka@hospicjum-palium.pl

Materiały do pobrania: