2021

Szkolenie dla wolontariuszy medycznych 2021

2020:

Rozwój i edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu – wspólnie z Urzędem Miasta Poznania

2019:

Szkolenie dla wolontariuszy medycznych 2019

Senior maluszka tuli- wspólnie z Miastem Poznań i Centrum Inicjatyw Senioralnych

2018:

Szkolenia dla kandydatów i dla wolontariuszy Hospicjum Palium – wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

Wrażliwość jest kluczem – pomagamy i rozwijamy ponad niemożliwościami – wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – przygotowano film edukacyjny i zrealizowano spotkania z uczniami szkół dla osób głuchoniemych lub niesłyszących

Liderzy Motylego wolontariatu w posłudze ludziom – wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zorganizowano wyjazdowe szkolenie dla liderów i dla koordynatorów młodzieżowego wolontariatu

2017:

Project Jenkins

wspólnie z Miastem Poznań: przygotowanie płyt CD z nagraniem „Requiem” Karla Jenkinsa, wykorzystany materiał nagrano podczas koncertów, które miały miejsce we wrześniu 2017 roku w Bazylice Archikatedralnej oraz Kościele Farnym

2016:

Młodzi ludzie – wielka pomoc – projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

przygotowano film edukacyjny dla dzieci szkoły podstawowej z klas od 4 do 6, zorganizowano szkolenie dla liderów młodzieżowego wolontariatu, zorganizowano spotkania w szkołach propagujące ideę wolontariatu, wyjaśniające pojęcia hospicjum oraz  opieka paliatywna

Edukacja i wolontariat jako świadome wsparcie dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin

dzięki dofinansowaniu Aquanet S.A: przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy medycznych Hospicjum Palium, przygotowano trzy filmy edukacyjne: animowany dla najmłodszych dzieci, film dla uczniów szkół podstawowych od klasy 7 oraz dla młodzieży; film dla dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem seniorów). Filmy były i są pokazywane podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  W filmach wyjaśniamy pojęcia: hospicjum i wolontariat, opieka paliatywna. Promujemy działalność wolontariuszy posługujących w samym Hospicjum Palium jak i na jego rzecz.