Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy Hospicjum Palium rozpocznie się 9 września 2021 o godzinie 17:00. 

Szkolenie potrwa około 2 miesięcy.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Hospicjum Palium, na osiedlu Rusa 55 (w budynku obowiązuje nakaz noszenia maseczek). 

Warunki stawiane kandydatom

– kandydat powinien być pełnoletni 

– osoba bez aktywnej choroby nowotworowej 

– jeśli dotyczy – osoby, które przeżywają żałobę – co najmniej rok po stracie 

– pełne zaszczepienie przeciw COVID-19 (ostatnia dawka przyjęta najpóźniej 31 sierpnia 2021)

Fot. Adam Ciereszko

Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać maila w dniach od 1 września do dnia 5 września na adres motyliwolontariat@hospicjum-palium.pl 

W tym roku możemy zapisać 30 osób na szkolenie, obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. 

W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy zwrotnie druk kwestionariusza, który należy uzupełnić i dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia wraz z potwierdzeniem zaszczepienia (certyfikat COVID-19).