Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym. Prowadzone są regularne wizyty lekarza (min. 2 razy w miesiącu) i pielęgniarki (min. 2 razy w tygodniu).

Zespół wyjazdowy Hospicjum domowego składa się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i pracownika socjalnego, działa w godzinach od 08:00 do 20:00. Po godzinie 20:00 oraz w czasie świąt i dni wolnych pomoc interwencyjna zespołu świadczona jest według uzgodnień telefonicznych z lekarzem dyżurnym oddziału medycyny paliatywnej.

Kontaktowy numer telefonu jest znany pacjentom hospicjum domowego.

Należy zaznaczyć, że opieka Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej, a także pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.

Na podstawie wieloletniej praktyki i standardów opieki paliatywnej, obszar działania obejmuje rejon do 30 km od siedziby Hospicjum domowego.

 

REJESTRACJA

Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga, ginekologa).

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę. Czas oczekiwania na objęcie opieką może wahać się od kilku dni do kilku tygodni i zależy od obciążenia zespołu. Do czasu formalnego objęcia opieką, która następuje w dniu pierwszej konsultacji lekarskiej, chory powinien w sprawach pilnych zwracać się do lekarza rodzinnego lub zespołów pomocy doraźnej.

Podczas rejestracji chorego do opieki Hospicjum domowego przeprowadzany jest zarówno wywiad socjalny jak i wywiad pielęgniarski, podczas którego ustalana jest pilność i godzina pierwszej wizyty w domu chorego.

Rejestracja działa w godzinach od 08:00 do 14:00.

Telefon do rejestracji – SPIS TELEFONÓW