W wyniku Walnego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, z dnia 8.11.2019 r., w wyniku głosowania wybrano:

Zarząd:

 • dr hab. Maciej Sopata – Prezes
 • Elżbieta Tomaszewska – Wiceprezes
 • Karolina Piskorz – Kryk – Wiceprezes
 • Monika Pyszczorska – Skarbnik
 • Iwona Zaporowska – Stachowiak – Członek Zarządu
 • Grażyna Jaroszyk – Członek Zarządu
 • Ewa Loba – Członek Zarządu
 • Katarzyna Waszkowiak – Członek Zarządu
 • Barbara Mocek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Bogusław Stelcer
 • Anna Wiemann
 • Elżbieta Skiba

Sąd Koleżeński:

 • Wiesława Piotrowska
 • Anita Hemmerling
 • Izabella Szczepaniak