Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu wspiera działalność Hospicjum Palium.

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniuptopop@hospicjum-palium.pl
tel. 61 873 83 06
Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
dr hab. Maciej Sopata
maciej.sopata@hospicjum-palium.pl
tel. 61 873 83 06
Media i promocjapromocja@hospicjum-palium.pl
Koordynator Wolontariuszy Medycznych
mgr piel. Anna Głowacka
anna.glowacka@hospicjum-palium.pl
tel. 603 610 800
Koordynator Wolontariuszy Akcyjnych
Barbara Garbacz
barbara.garbacz@hospicjum-palium.pl
tel. 61 873 83 10
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Alicja Florkowska
alicja.florkowska@hospicjum-palium.pl

Hospicjum Palium jest jednostką organizacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. PTOP Oddział w Poznaniu wyłącznie wspiera działania Hospicjum Palium. Poniższe numery kontaktowe przeznaczone są dla Pacjentów Hospicjum Palium i ich Rodzin. Więcej informacji o działalności Hospicjum Palium, dokumentach niezbędnych przy przyjęciu na oddział oraz przy rejestracji do poradni znajdą Państwo na stronie – www.skpp.edu.pl

Centrala – Recepcjatel. 61 873 83 00
Gabinet Ordynatora  
dr hab. Maciej Sopata
tel. 61 873 83 06
Sekretariat  
Marta Drąg
tel. 61 873 83 06
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Dyżurka lekarska (Oddział B)tel. 61 873 83 25
Dyżurka lekarska (pora nocna)tel. 61 873 83 26
Dyżurka lekarska (Oddział C)tel. 61 873 83 37
Lekarz dyżurnytel. 504 16 16 95
Pielęgniarka Oddziałowa  
Elżbieta Tomaszewska
tel. 61 873 83 38
Rejestracja Oddział Medycyny Paliatywnejtel. 61 873 83 39
Dyżurka Pielęgniarek (Oddział A)tel. 61 873 83 33
Dyżurka Pielęgniarek (Oddział B)tel. 61 873 83 22
Dyżurka Pielęgniarek (Oddział C)tel. 61 873 83 36
Korytarz – Pacjenci (Oddział A)tel. 61 873 83 28
Korytarz – Pacjenci (Oddział C)tel. 61 873 83 20
PORADNIE
Rejestracjarejestracjahospicjum@skpp.edu.pl
tel. 61 873 83 12
Hospicjum Domowetel. 61 873 83 13
Poradnia Medycyny Paliatywnejtel. 61 873 83 14
Ośrodek Rehabilitacji Dziennejtel. 61 873 83 30
Poradnia Chirurgii Ogólnejtel. 61 873 83 32
Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłegotel. 61 873 83 18
Pracownia Fizjoterapiitel. 61 873 83 04
Psychologtel. 61 873 83 21
Pracownik socjalny  
Grażyna Jaroszyk
tel. 61 873 83 31
KATEDRA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Kierownik
prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
tel. 61 873 83 02
Sekretariattel. 61 873 83 03
tel. 61 873 83 27

Kontaktując się z Towarzystwem listownie bądź za pomocą poczty email wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, danych przekazywanych Towarzystwu w celu obsługi korespondencji.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią że:
•    podanie danych jest dobrowolne. Nie ma Pan/Pani obowiązku podania swoich danych. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonego powyżej celu.