W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Hospicjum Palium w ramach turnusów rehabilitacyjnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia leczeni są pacjenci z:

  • obrzękiem limfatycznym (limfodema)
  • obrzękiem limfatyczno – żylnym
  • obrzękiem limfatyczno- tłuszczowym (limfolipodema)

Turnus rehabilitacyjny trwa 3 tygodnie i obejmuje Kompleksową Terapię Przeciwobrzękową, w której skład wchodzą:

  • manualny drenaż limfatyczny centralny i miejscowy,
  • bandażowanie,
  • ćwiczenia
  • pielęgnacje skóry

Ponadto prowadzimy edukację pacjentów, terapię zajęciową i w razie potrzeby pneumatyczny drenaż limfatyczny, falę uderzeniową, aquavibron itp.

Turnus jest w całości refundowany przez NFZ oprócz zakupu bandaży do kompresjoterapii, które pacjent kupuje w Ośrodku.

Czas zabiegów trwa od 2 – 4 godzin dziennie. Pacjenci przynoszą odpowiednio szeroki strój sportowy i obuwie zmienne (ze względu na bandażowanie).

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

  1. Skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ortopeda, reumatolog, neurolog, lekarz rehabilitacji).

Skierowanie powinno być wypisane na druku “DO SZPITALA” (kod resortowy 2300)

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, Poznań os. Rusa 55

Rozpoznanie: Obrzęk Limfatyczny I89

UWAGA! Jeśli skierowanie jest od wystawione od lekarza rodzinnego powinno zawierać dopisek “Choroba przewlekła, zaostrzenie objawów”.

2. Aktualne badanie USG Doppler

TELEFON DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ: 61 873 83 30