Wolontariat szkolny to propozycja kierowana do środowisk szkolnych. Polega na angażowaniu uczniów do współtworzenia wydarzeń artystycznych, sportowych, organizowania akcji, koncertów wpisujących się w zakres akcyjnej pomocy na rzecz Hospicjum Palium. Możliwości i formy współpracy są bardzo szerokie. Wymagane są jedynie serce gotowe do pomagania, zapał i uśmiech!

Jeśli Wasza szkoła chce zostać Przyjacielem Hospicjum Palium zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia formy i zasad współpracy:

Barbara Garbacz
tel. 606 313 648
e-mail: motyliwolontariat@hospicjum-palium.pl

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, jeśli chcecie zapoznać dzieci z ideą wolontariatu, ukierunkowanego na pomoc pacjentom Hospicjum Palium, chętnie zorganizujemy w Waszej szkole spotkanie wraz z pokazem materiału filmowego oraz warsztaty z malowania motyli. Naszym celem jest rozwój i uwrażliwianie dzieci oraz młodzieży, poprzez prezentowanie wzorców zachowania opartych na współodczuwaniu, dostrzeganiu i nie pozostawaniu obojętnym oraz podejmowaniu działań dla znalezienia sposobu pomocy osobom potrzebujących. Podczas spotkania pokazujemy przykłady jak można dzielić się sobą, czasem, podążając za ideą wolontariatu bezinteresownie ofiarowując swoje talenty na rzecz drugiego człowieka i czerpać z tego niezwykłą radość oraz satysfakcję. Spotkanie w szkole może stać się początkiem niezwykłej przygody i współpracy z Motylim Wolontariatem, działającym wokół i na rzecz Hospicjum Palium.

Dowiedz się więcej: Propozycja kodeksu etyczny Wolontariusza

Dowiedz się więcej: Propozycja regulamin szkolnego klubu wolontariatu

Dowiedz się więcej: Propozycja porozumienia

Szkoły – Przyjaciele Hospicjum PALIUM


Bardzo dziękujemy współpracującym szkołom za entuzjazm i zaangażowanie w działaniach na rzecz naszego Hospicjum Palium. Dziękujemy Dyrekcji, Koordynatorom Wolontariatu Szkolnego, Wychowawcom i Uczniom – bez Was nie udałoby nam się zdziałać tak wiele!

Zapraszamy do współpracy!

************************************

Kontaktując się z Towarzystwem listownie bądź za pomocą poczty email wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, danych przekazywanych Towarzystwu w celu obsługi korespondencji.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że podanie danych jest dobrowolne. Nie ma Pan/Pani obowiązku podania swoich danych. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonego powyżej celu.