20160627_Hospicjum_0091-7

W 2010 roku pacjentką Hospicjum była pani Renata. Wielu wolontariuszy zaprzyjaźniło się z nią. Często powtarzała, że jak wyzdrowieje, będzie nam pomagać. Podczas pobytu w Hospicjum, gdy czuła się lepiej malowała, wyklejała i rozdawała swoje motyle.

Pewnego dnia powiedziała: „Już nie mam siły, ale gdy mnie nie będzie, zróbcie coś z motylami, aby pomóc Hospicjum”.

Już ponad 5 lat rozdajemy motyle, które tworzymy w ramach wolontariatu.

Motyle są symbolem kampanii na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium.

Motyle mogą być również symbolem zmiany w nas samych. My wolontariusze, staramy się zmieniać „kokony” naszych słabości w piękno, wrażliwość i siłę motyli.

20160627_Hospicjum_0078-6