Wieczór Wspomnień

W niedzielę 22 października minęła czwarta rocznica śmierci Profesora Jacka Łuczaka. Pan Profesor był twórcą Hospicjum Palium, założycielem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, animatorem i propagatorem opieki hospicyjnej i paliatywnej.

W Hospicjum Palium odbył się Wieczór Wspomnień o Panu Profesorze. Uczestniczył w nim, oprócz pracowników i wolontariuszy, również dr hab. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz naszego Szpitala, przyjaciel Profesora i naszego Hospicjum. Bardzo dziękujemy za obecność.

Spotkanie otworzył Lekarz Kierujący Oddziałem Medycyny Paliatywnej dr hab. Maciej Sopata, przywitaniem wszystkich zebranych. Następnie w przytulnej, kameralnej atmosferze, mogliśmy wymienić się naszymi wspomnieniami. Wieczór był przepiękną okazją do rozmowy o początkach Hospicjum, o wartościach i nauce Pana Profesora, o najważniejszych momentach w jego pracy, jak i całego Zespołu. Pomiędzy nimi odczytywane były fragmenty książki “Moje Palium”  – wywiadu z Panem Profesorem.

Wieczór dostarczył zgromadzonym wiele wzruszeń. W naszej pamięci pozostanie on już na zawsze jako wspaniały Człowiek, Nauczyciel i Lekarz. I chociaż nie ma Pana Profesora wśród nas, jego nauka i wartości są nadal kontynuowane przez Zespół, który zbudował.