Pacjenci Hospicjum domowego, Poradni Medycyny Paliatywnej oraz przebywający na Oddziale, potrzebują czasem wsparcia w rozwiązaniu spraw urzędowych. Pracownik socjalny Hospicjum może być pośrednikiem między osobą chorą a urzędem. Przykładowe sprawy, w których możliwe jest wsparcie, to:

  • przygotowanie odpowiedzi na wezwania urzędowe lub sądowe, kiedy chory nie może stawić się ze względu na stan zdrowia
  • przekierowania świadczeń (np. emerytury, renty), kiedy chory przebywa pod innym adresem niż wskazano dla przekazów
  • wsparcie formalne przy ustanowieniu opiekuna prawnego dla niepełnoletnich dzieci pacjenta
  • wezwanie notariusza, na życzenie chorego i rodziny
  • pośredniczenie przy wystąpieniu o rentę lub inne świadczenia, pomoc w skompletowaniu dokumentów
  • organizowanie pomocy z MOPR w zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla pacjentów niesamodzielnych (usługi MOPR są odpłatne i zależą od dochodu)

Możliwe jest wypożyczenie sprzętu pacjentom (np. wózki, balkoniki oraz ssaki, koncentratory).

Lekarze i pielęgniarki Hospicjum mogą wnioskować o częściową refundację leków dla pacjentów, którzy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Refundacja odbywa się ze środków Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu.

Telefon do kontaktu z pracownikiem socjalnym można znaleźć tutaj: SPIS TELEFONÓW