Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz proponowane formy współpracy

W biznesie funkcjonuje koncepcja społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility CSR), dzięki której przedsiębiorstwa mogą w strategii realizowania własnej misji dobrowolnie uwzględniać interesy różnych grup społecznych.

Bycie społecznie odpowiedzialnym polega na zidentyfikowaniu w otoczeniu potrzeb społecznych, które w kolejnym kroku mogą być zaspokajane poprzez działania i decyzje zarządu firmy, także wspólnie z jej pracownikami. Duże znaczenie ma dobrze przygotowana i przeprowadzona akcja informująca o podjętych lub planowanych inicjatywach. Pracownicy przekonani o słuszności podjętych działań, zaangażowani w ich realizowanie bardziej utożsamiają się z firmą. Pracownik zaczyna myśleć „moja firma”, „moja załoga”, „mój cel”. Taka perspektywa ma bardzo wymierne przełożenie ekonomiczne.

Odpowiedzialne zaangażowanie w działania prospołeczne, kształtuje bardzo wartościowe relacje z otoczeniem firmy. Wszystko to buduje i wpływa na pozytywny obraz firmy oraz sposób jej postrzegania przez pracowników, a także przez osoby spoza organizacji (inwestorów, klientów, urzędy, potencjalnych kandydatów do pracy).

Z punktu widzenia misji i długofalowych celów biznesowych, społeczna odpowiedzialność przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność społeczna firm może przejawiać się poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe lub merytoryczne.
Zapraszamy Państwa do współpracy na rzecz Hospicjum Palium w ramach społecznej współodpowiedzialności!

Mając na uwadze teraźniejsze i przyszłe potrzeby pacjentów Hospicjum Palium, jesteśmy otwarci na szeroki zakres i różne formy współpracy: wolontariat pracowniczy, wsparcie eksperckie (szkolenia, doradztwo), sponsorowanie wydarzeń i kampanii, darowizny, akcje przygotowane specjalnie dla pracowników firm społecznie zaangażowanych.

Darowizna 

Darowizna to jedna z podstawowych form pomocy. Oprócz wsparcia finansowego, możliwe jest również wsparcie materialne poprzez ofiarowanie konkretnej pomocy rzeczowej.

Wsparcie eksperckie

Ekspercka wiedza biznesowa i nowoczesne technologie mogą być niezaprzeczalnym wsparciem dla naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami (np. do organizacji szkoleń, warsztatów i działań edukacyjnych oraz zaangażowania się przy organizowaniu wydarzeń, prowadzeniu kampanii marketingowych i innych).

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to długofalowy program odpowiedzialnego pracodawcy, który propaguje i aktywnie wspiera dobrowolne, społeczne angażowanie się pracowników w działalność na rzecz inicjatyw społecznych.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do działań na rzecz Hospicjum Palium poprzez dzielenie się swoim czasem, doświadczeniem i pasją.

Darowizna z końcówki wynagrodzenia (ang. payroll giving)

Możliwe jest zorganizowanie regularnego wsparcia finansowego dla wybranych działań lub organizacji pożytku publicznego przez pracowników. „Payroll giving” to praktyka automatycznego potrącania, za zgodą pracownika, określonej kwoty z jego miesięcznego wynagrodzenia na cele społeczne i charytatywne. Wymaga pisemnej deklaracji o przeznaczeniu i wysokości dotacji, którą można określić kwotowo, procentowo lub np. jako “końcówkę” wypłaty. Pracownik może dowolnie modyfikować wysokość odpisu od wynagrodzenia oraz w każdej chwili może zrezygnować z udziału w programie. Takie działanie daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu:

Maciej Szczepański

tel. 606 875 093 / 61 873 83 10

motyliwolontariat@hospicjum-palium.pl

Kontaktując się z Towarzystwem listownie bądź za pomocą poczty email wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, danych przekazywanych Towarzystwu w celu obsługi korespondencji.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią że:
•    podanie danych jest dobrowolne. Nie ma Pan/Pani obowiązku podania swoich danych. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji określonego powyżej celu.