pokój

Nie każde dziecko, nie każda rodzina w okresie osierocenia wymaga działań terapeutycznych.

Wyznacznikami szczęśliwego, bezpiecznego dzieciństwa są: stabilna sytuacja rodzinna, ciepło, wyrozumiałość/ poczucie zrozumienia i akceptacji, szczerość i otwarta komunikacja, szacunek dla obojga rodziców.

Dzieci, które mogły towarzyszyć umierającemu członkowi rodziny, a potem opłakiwały go razem z najbliższymi, szybciej wracają do równowagi.

Nie wszyscy dorośli rozumieją odmienność przebiegu tego procesu u dzieci –  często źle interpretują myśli i uczucia dzieci – sądzą że maluchy nie odczuwają przykrości, ponieważ zewnętrznie nie zachowują się jak ludzie przeżywający żal po stracie. Ten sposób przeżywania jest również charakterystyczny w zależności od grupy wiekowej. Dziecko obserwuje jak rodzice, krewni radzą sobie ze stratą.

Pomoc dzieciom w okresie osierocenia przekłada się na stabilne funkcjonowanie w dorosłości.

Wiele dzieci trafia pod opiekę niekoniecznie zaraz po śmierci osoby znaczącej. Długość okresu objęcia opieką danego dziecka jest związana z indywidualnym rozpoznaniem jego sytuacji rodzinno-bytowej. Wtedy też następuje kwalifikacja do rodzaju udzielanej pomocy.

Cele projektu

 • Dla osieroconych – cykl pozwalający na poradzenie sobie/ zrozumienie procesu żałoby i budowania życia beż zmarłej osoby znaczącej/ nabycia i utrwalenia ważnych umiejętności społecznych i poczucia bezpieczeństwa, radzenia sobie ze stresem, budowania więzi z opiekunem.
 • Dla opiekunów – zrozumienia dynamiki procesów zachodzących w psychice i funkcjonowaniu dziecka, nabycie umiejętności wspierania dziecka i poradzenia sobie z własnym procesem żałoby, budowania więzi z dzieckiem.

Spotkania w grupach

 • Projekt przewiduje utworzenie dwóch grup wiekowych 6/7 – 10/11 lat, oraz 12 – 15/16 lat.
 • Wielkość grup: 8 – 12 osób.
 • Warunkiem przystąpienia do grupy terapeutycznej jest wyrażenie i podpisanie zgody przez opiekuna, oraz wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania dziecka.
 • Warunkiem zakwalifikowania do grupy oprócz utraty bliskiej, znaczącej osoby (w czasie nie dłuższym niż 3 lata), jest współpraca i uczestnictwo w spotkaniach grup obecnego opiekuna.

Częstotliwość spotkań

 • Spotkania dla każdej z grup wiekowych odbywać się będą w soboty, raz w miesiącu.
 • Czas spotkania – 2 godziny
 • Przewidywanych jest 9-10 spotkań terapeutycznych, z czego opiekunowie będą uczestniczyli w 5-ciu.

Miejsce spotkań

 • Miejsce spotkań: Hospicjum Palium – Centrum Terapii dla Dzieci Osieroconych.

Prowadzenie spotkań

 • Spotkania z grupą osieroconych będą prowadzone przez głównego terapeutę, z opiekunami przez kooterapeutę. Części wspólne pracy nad pogłębianiem relacji osieroconych z opiekunami poprowadzone zostaną wspólnie.
 • W przygotowaniach spotkań oraz działaniach pozaterapeutycznych uczestniczyć będą również wolontariusze Hospicjum Palium, zaproszeni goście i przedstawiciele Firmy Beiersdorf/Nivea – fundatora środków przeznaczonych na ten cel.

 

 • Autorstwo projektu i główny terapeuta: mgr Katarzyna Stachnik.

Kwalifikacje:

 • specjalista psychologii klinicznej,
 • certyfikowany psychoterapeuta systemowy psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
 • certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,
 • certyfikowany psychoonkolog,
 • certyfikowany masażysta dźwiękiem wg metody Petera Hessa.
 • Kooterapeuta: mgr Marta Fludra.

Kwalifikacje:

 • certyfikowany psychoonkolog,
 • w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.