Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, w okresie od lipca do listopada 2018 zrealizowało projekt finansowany wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Nazwa zadania: Wrażliwość jest kluczem – pomagamy i rozwijamy ponad niemożliwościami

 

Planujemy przygotowanie filmu edukacyjnego dla uczniów ze szkół dla osób głuchoniemych lub niesłyszących, w szczególności z klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, które już swobodnie posługują się językiem migowym.

Chcemy mocniej zaangażować się w edukację dzieci i młodzieży szkolnej z upośledzeniem słuchu. Z gotowym filmem pójdziemy na spotkania do szkół.

Zależy nam na przygotowaniu efektywnych narzędzi do przekazu informacji o opiece paliatywnej z osobami, które zmagają się z upośledzeniem słuchu i/lub mowy.

Dla uczniów, dla których język migowy jest językiem do komunikacji ze światem zewnętrznym chcemy opracować dopasowaną formę przekazu, która pomoże w zrozumiały, atrakcyjny sposób, przekazać uczniom informację o hospicjum, idei opieki paliatywnej oraz wolontariacie skupionym wokół Hospicjum Palium w Poznaniu.

Nasze doświadczenie pokazuje, że filmy nie tylko w przystępny sposób przekazują informację, ale również pozwalają skrócić dystans pomiędzy prowadzącymi spotkania i ich uczestnikami. Podczas prezentacji filmów percepcja odbiorców wydaje się osiągać najwyższy poziom. W przyjaznej atmosferze, która rodzi się podczas oglądania filmu, odbiorcy są mniej onieśmieleni, ale pozostają ciągle żywo zainteresowani. W ten sposób chcemy używać nowoczesnych technik multimedialnych do burzenia murów starych stereotypów pokutujących na temat hospicjum.

W ten sposób możemy prowadzić edukację i budujemy kapitał społeczny świadomego społeczeństwa.