Uczymy i tworzymy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

 

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu, w okresie od lipca do listopada 2018 zrealizuje dwa zadania, finansowane wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Perspektywicznym celem obu zadań jest upowszechnianie wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym:

 

Nazwa zadania: Wrażliwość jest kluczem – pomagamy i rozwijamy ponad niemożliwościami

 

Planujemy przygotowanie filmu edukacyjnego dla uczniów ze szkół dla osób głuchoniemych lub niesłyszących, w szczególności z klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, które już swobodnie posługują się językiem migowym.

Chcemy mocniej zaangażować się w edukację dzieci i młodzieży szkolnej z upośledzeniem słuchu. Z gotowym filmem pójdziemy na spotkania do szkół.

Zależy nam na przygotowaniu efektywnych narzędzi do przekazu informacji o opiece paliatywnej z osobami, które zmagają się z upośledzeniem słuchu i/lub mowy.

Dla uczniów, dla których język migowy jest językiem do komunikacji ze światem zewnętrznym chcemy opracować dopasowaną formę przekazu, która pomoże w zrozumiały, atrakcyjny sposób, przekazać uczniom informację o hospicjum, idei opieki paliatywnej oraz wolontariacie skupionym wokół Hospicjum Palium w Poznaniu.

Nasze doświadczenie pokazuje, że filmy nie tylko w przystępny sposób przekazują informację, ale również pozwalają skrócić dystans pomiędzy prowadzącymi spotkania i ich uczestnikami. Podczas prezentacji filmów percepcja odbiorców wydaje się osiągać najwyższy poziom. W przyjaznej atmosferze, która rodzi się podczas oglądania filmu, odbiorcy są mniej onieśmieleni, ale pozostają ciągle żywo zainteresowani. W ten sposób chcemy używać nowoczesnych technik multimedialnych do burzenia murów starych stereotypów pokutujących na temat hospicjum.

W ten sposób możemy prowadzić edukację i budujemy kapitał społeczny świadomego społeczeństwa.

 

 

Nazwa zadania: Liderzy Motylego wolontariatu w posłudze ludziom

 

W ramach proponowanego zakresu zadania zorganizujemy wyjazdowe szkolenie dla liderów i dla koordynatorów młodzieżowego wolontariatu, działającego w środowiskach szkolnych na rzecz Hospicjum Palium.

Dążymy do rozbudowy wolontariatu akcyjnego dla rozwoju świadomego i zaangażowanego społeczeństwa poprzez spotkania oraz szkolenia np. dla liderów i koordynatorów młodzieżowego wolontariatu. Zależy nam na zbudowaniu zgranego zespołu młodych ludzi, którzy wspólnie będą podejmować działania w ramach Motylego Wolontariatu na rzecz Hospicjum Palium.

Na rzecz Hospicjum Palium działa powołany Motyli wolontariat, który jest formacją angażującą m.in. dzieci i młodzież do pomocy przy organizowaniu imprez, koncertów, malowaniu motyli, organizowaniu występów i przedstawień na rzecz pacjentów hospicjum oraz ich rodzin.

Młodzi wolontariusze uczestniczą w propagowaniu ważnych społecznie idei związanych z opieką paliatywną. Dzieci i młodzież biorą udział w edukacji społecznej dotyczącej zakresu działania i oferowanej pomocy w Hospicjum Palium.

Chcemy wyszkolić nowych liderów i koordynatorów szkolnego wolontariatu, poszerzając w ten sposób zakres działania wolontariuszy z Motylego Wolontariatu. Zwiększona liczba osób bezpośrednio współpracujących na rzecz Hospicjum Palium daje większą pewność, że utrzymamy społeczny poziom wrażliwości i uważności członków naszej lokalnej społeczności, która w delikatny, ale aktywny sposób będzie inspirowała i zachęcała do pomocy oraz pochylenia się nad potrzebami osób terminalnie chorych.