Materiały pokonferencyjne

Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie konferencją
„Dzieci osierocone – jak pomóc dziecku po stracie bliskiej osoby”.

 

konferencja

Materiały do pobrania – kliknij na wybrany dokument:

1

  • Opieka nad dziećmi osieroconymi w Hospicjum Palium – Barbara Grochal

 

2

  • Dzieci osierocone – formy pomocy – współpraca z instytucjami – Bożena Kapłon

 

3

  • Funkcjonowanie systemu rodzinnego w trakcie choroby członka rodziny – Marta Fludra

 

4

  • Wsparcie dla dzieci po stracie rodzeństwa – Agnieszka Chmiel – Baranowska

 

5

  • Przeżywanie procesu żałoby przez dzieci w zależności od fazy rozwojowej – Katarzyna Stachnik

 


 

dzieci

Program konferencji
„Dzieci osierocone – jak pomóc dziecku po stracie bliskiej osoby”
24 listopada 2015 r.

9.00 – 9.45 – Funkcjonowanie systemu rodzinnego w trakcie choroby członka rodziny (mgr Marta Fludra)

9.45 – 10.30 – Przeżywanie procesu żałoby przez dzieci w zależności od fazy rozwojowej – manifestacja zachowań i odczuć w obszarach funkcjonowania dziecka (mgr Katarzyna Stachnik)

10.30 – 10.45 – Przerwa

10.45 – 11.30 – Możliwości uzyskania pomocy, współpraca z instytucjami: sądem rodzinnym, kuratorem, MOPRem, szkołą etc.(mgr Bożena Kapłon)

11.30 – 12.15 – Rozmowa z osobami, które straciły współmałżonka – praktyczne informacje o potrzebach osieroconych dzieci – 2 przypadki(prowadzenie rozmowy – mgr Katarzyna Stachnik)

12.15 – 12.30 – Przerwa

12.30 – 13.15 – Wsparcie dla dzieci po stracie rodzeństwa (mgr Agnieszka Chmiel –Baranowska)

13.15 – 14.00 – Opieka nad dziećmi osieroconymi w Hospicjum Palium (mgr Barbara Grochal)

14.00 – Zakończenie