Motyle przemieniają świat

Hospicjum Palium jest jednostką organizacyjną Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
PTOP Oddział w Poznaniu wyłącznie wspiera działania Hospicjum Palium.
Więcej informacji na temat Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu znajdą Państwo na stronie – www.skpp.edu.pl

Motyle przemieniają świat

Dzięki wsparciu kapitana Bartka Czarcińskiego oraz Stowarzyszenia Polacy Dookoła Świata motyle popłyną dookoła świata! Jacht „Perła Gdynia”, na całym kilu ma wymalowane motyle. Dzięki systematycznym relacjom z rejsu, będziemy mogli oglądać motyle pływające po oceanach! W ten sposób Stowarzyszenie oraz kapitan Bartek Czarciński chcą rozpowszechniać ideę pomocy dzieciom osieroconym. Razem z Hospicjum zauważają, jak ważne jest, aby te dzieci wspierać i pomagać im w dalszym życiu.

Stowarzyszenie Polacy Dookoła Świata jest organizatorem samotnego rejsu kapitana Bartka Czarcińskiego z Gdyni do Gdyni. Kapitan Czarciński chce powtórzyć w ten sposób sukces kapitana Henryka Jaskuły, który ponad trzydzieści lat temu, jako trzeci żeglarz w historii opłynął glob bez zawijania do portów. Różnica w tych dwóch wyprawach polega na tym, że kapitan Bartek Czarciński nie tylko ma zamiar opłynąć samotnie świat, ale sam zbudował łódkę, na której popłynie. Jest to wyzwanie na skalę światową, dlatego tym bardziej cieszy nas wsparcie Hospicjum Palium w rozpowszechnianiu idei pomocy dzieciom osieroconym!

Hospicjum Palium od dłuższego czasu działa na rzecz dzieci osieroconych. Zachęcamy do wsparcia naszych działań za pośrednictwem portalu siepomaga.pl

Chcecie pomóc?

Zapraszamy na oficjalną stronę zbiórki na Dzieci osierocone:

siepomaga

Ważne miejsca – to tutaj możesz śledzić wielką wyprawę dookoła świata:

logo

pp

 


Butterflies for the hospice change the world

With the support of the captain Bartek Czarciński and the association “Poles around the world”, the butterflies are going to set on a voyage around the world! The whole keel of the yacht „Perła Gdynia” [The Pearl of Gdynia] is covered with the paintings of butterflies. You will be able to track the ongoing records of the journey and see the butterflies sailing over different oceans. In this way the Association, and the captain Bartek Czarciński would like to promote the idea of supporting orphaned children. The Hospice joins their efforts to highlight how important it is foster those children and help them in the long run.
The Association “Poles around the world” is organizing a singe-handed sail of the captain Bartek Czarciński from Gdynia to Gdynia. In this way the sailor wants to repeat the success of the captain Henryk Jaskóła who was the third person in the world to perform a single-handed, non-stop circumnavigation of the globe without stopping at any ports. The difference between those two feats is that the captain Bartek Czarciński not only attempts to circumnavigate the globe on his own, but also he constructed the boat himself. Since we face a global-scale challenge, we are happy to see the Hospice supporting the project.
Palium Hospice has been supporting orphaned children for a long time. You can also contribute to our initiative via the website www.siepomaga.pl.