Nabór

Nabór na IV edycję studiów podyplomowych z Geriatrii z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej

Pracownia Geriatrii prowadzi rekrutację kandydatów na

STUDIA PODYPLOMOWE
Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej – edycja IV

Zadaniem studiów jest przygotowanie kardy dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno – leczniczych starsi chorzy. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 10 weekendowych zjazdów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu.

Studia podyplomowe dedykowane są osobom posiadającym wykształcenie wyższe licencjackie, jednolite magistersie lub magisterskie.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę http://www.ump.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-geriatria-z-elementami-opieki-dlugoterminowej-i-medycyny-paliatywnej lub do kontaktu e-mailowego: geriatria-wl1@ump.edu.pl.