Tydzień Wrażliwości w Wesołej Ludwiczce

Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu od lat angażuje się w działania wolontariackie.

W pracę placówki i działającego przy nim koła „Małych Wolontariuszy” wpisał się fakt, iż w tygodniu poprzedzającym pierwszy dzień wiosny (21 marca) obchodzimy tzw. Tydzień Motyla – Tydzień Wrażliwości. To czas, kiedy szczególną uwagę zwracamy na upowszechnienie idei wolontariatu, szczególnie tego czynionego przez najmłodszych. Spotykamy się wtedy z innymi, wspólnie działamy, wspólnie czytamy, wspólnie tworzymy kolorowe sylwety motyli, wreszcie maszerujemy alejkami otaczającymi Przedszkole i dzielimy się z przechodniami uśmiechami i dobrymi wiadomościami. W tym czasie staramy się również uczestniczyć w miejskich obchodach Tygodnia Wrażliwości organizowanych przez Motyli Wolontariat działający przy poznańskim Hospicjum Palium. Symbolem Tygodnia Wrażliwości są kolorowe motyle.

Trwające obecnie zawieszenie zajęć w placówkach edukacyjnych w całym kraju uniemożliwiło nam jakiekolwiek działanie związane ze spotkaniem się. Mali „Ludwiczkowi” Wolontariusze postanowili, iż w tym szczególnym czasie przedszkolaki, rodzice oraz nauczyciele połączą swoje siły poprzez stworzenie najpiękniejszych symboli Tygodnia Wrażliwości – kolorowych motyli.

Motyle stworzone przez dzieci i ich opiekunów póki co zdobią ich domy przypominając o tym, jak istotne w dzisiejszym świecie jest dostrzeganie drugiego człowieka oraz o uśmiechu na co dzień i byciu serdecznym dla naszych bliskich.

Dzielne przedszkolaki oraz ich rodzice pokazują w ten sposób, iż chociaż fizycznie osobno – wciąż możemy coś pięknego zrobić razem!

Agnieszka Puk
Koordynator Małego Wolontariatu
Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki