Uroczysty Koncert

W sobotę 18 lutego 2017 r. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się Uroczysty Koncert dla Darczyńców i Przyjaciół Hospicjum Palium.

koncert (82)

Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym ten wieczór był tak wyjątkowy!

Podczas koncertu wręczaliśmy jak co roku Złote i Srebrne Motyle dla osób, które w wyjątkowy sposób obdarzyły Hospicjum Palium swoją dobrocią i ofiarnością.

 

  • “Złote Motyle”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu przyznaje honorowe odznaczenie “Złotego Motyla”:

  • Pani Annie Orskiej I pracownikom firmy “Orska”  

Za  wieloletnie  wspieranie i promowanie idei opieki paliatywnej poprzez zaprojektowanie i przygotowywanie  wyjątkowych nagród – odznaczeń “Złotego Motyla”. Dzisiaj, po 4 latach i stworzeniu 25 złotych i 7 srebrnych dzieł sztuki, nie mamy innego sposobu na podziękowanie pani Ani i Jej Współpracownikom, za charytatywne, wyjątkowe działania.

  • Państwu Dorocie i Wojciechowi Pawłowskim

Za wieloletnie wspieranie działań Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywne Oddział w Poznaniu na rzecz szerzenia idei opieki nad ciężko chorymi I ich rodzinami poprzez angażowanie  “Vivat Orkiestry” – zespołu, który stworzyli, w wiele działań służących Hospicjum.

Za pomoc rzeczową pacjentom Hospicjum i szczególne zaangażowanie w pomoc chorym na SLA. Za odwagę w pokazywaniu i pomaganiu, tym dla których bardzo trudno znaleźć wsparcie.

  • Państwu Ewie i Wojciechowi Dobosiewiczom

Za  charytatywne,  bardzo silne zaangażowanie w stworzenie kampanii “1%  podatku na rzecz Hospicjum Palium” za lata 2014 i 2015, 2016; za wsparcie jakiego udzielają bezinteresownie w kreowanie działań, które mają pokazać, jak najszerszym kręgom społeczeństwa, jak ważne jest Hospicjum i jak dobrą pracą służy nam wszystkim.

  • Państwu Magdalenie i Adamowi Morawskim

Za wieloletnie i bardzo szeroko pojęte wspieranie działań na rzecz Hospicjum Palium; za udział w niezliczonej ilości akcji i kwest na rzecz tego miejsca,  za tworzenie i przygotowywanie prac, które mają przysporzyć środków, prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym; za wielokrotną, niespożytą i charytatywną pomoc w projektowaniu i wytwarzaniu materiałów reklamowych, mających na celu promowanie idei opieki paliatywnej. Wreszcie za zaangażownie i wspieranie swoich dzieci w pomaganiu Hospicjum Palium

 

  • “Srebrny Motyl”
Zarząd PTOPOP przyznaje uczennicy XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu – Dominice Sokali honorowe odznaczenie “Srebrnego Motyla” – za wyjątkowe zaangażowanie w działania “Motylego wolontariatu”.
Dominika już od pięciu lat pomaga w niezliczonej ilości akcji, które wolontariusze tworzą na rzecz Hospicjum Palium. Sama kreuje i koordynuje wiele działań. Jest jednym z najbardziej aktywnych wolontariuszy, przyjeżdża do Hospicjum z odległych dzielnic Poznania i zawsze możemy na Nią liczyć. Poświęca wolontariatowi hospicyjnemu wiele godzin i może być wzorem dla młodych ludzi. W ubiegłym roku była jedną z głównych osób biorących udział w nagrywaniu filmów edukacyjnych dla potrzeb opieki paliatywnej – wcielała się się w postać wolontariuszki i zadanie swoje wykonała perfekcyjnie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia – Autor fotografii: D. Witkowska

Część 1:

Część 2: