Wielkoduchy z Pamiątkowa

Niezwykłe rzeczy się dzieją się w zaprzyjaźnionych z Hospicjum Palium szkołach! Dziękujemy szkole z Pamiątkowa za te fantastyczne działania na rzecz naszego Stowarzyszenia i pokazanie, jak wspaniale można połączyć siły i się zjednoczyć w realizacji wspólnego celu. Dziękujemy!

Przez kilka dni w naszej szkole promowaliśmy i opowiadaliśmy o Waszym Hospicjum. W tworzeniu pięknych różnych motyli pomagali nam wszyscy. Pani woźna, zaprzyjaźnione babcie, wolontariusze od 5 r. ż. do 16 wraz z rodzicami. Wszystkie motyle, ciasteczka z karteczkami, rozdaliśmy po Pamiątkowie opowiadając o Was. Myślę, że mogło być 300 motyli. Na dolnym korytarzu wywiesiliśmy plakat i broszury dotyczące placówki. Dzieci przez dwa dni zaglądały do biblioteki, sklepów, do salonów fryzjerskich, przychodni lekarskiej do domów zaprzyjaźnionych nauczycieli emerytów i mieszkańców Pamiątkowa i okolic. Podczas warsztatów robiliśmy palmy wielkanocne i je sprzedawaliśmy, aby po kiermaszu (który odbędzie się 4-5.04 ) przekazać Wam uzbierane za nie pieniążki na Wasz cel. Palemki sprzedawaliśmy przez 30 min i wszystkie się rozeszły. Udało się nam uzbierać 200 zł.