Chór Bel Canto

W dniu 21 czerwca mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu w wykonaniu Chóru Bel Canto Gminy Dopiewo, który ma status Stowarzyszenia.

Repertuar był bardzo zróżnicowany od wzruszającego wykonania Santa Maria, przez pieśni patriotyczne „O polski kraju święty”, biesiadne „Kum i kuma” Stanisława Moniuszki, romantyczne „Na pierwszy znak” czy francuskie „Champs – Elysees”.

4 męskie głosy stanowiły miły fundament dla 12 damskich, a wszystkie prowadziły nas przez kolejne takty niepowtarzalnego wykonania kolejnych utworów. Koncert odbył się pod wspaniałym przewodnictwem Dyrygentki pani Elżbiety Węgielewskiej.

W koncercie uczestniczyli Pacjenci Hospicjum Palium, w swoich salach poprzez obraz telewizyjny.

Jesteśmy wdzięczni Panu Prezesowi Adamowi Wasilewskiemu i innym, którzy przyczynili się do ufundowania i zorganizowania przyjazdu Chóru.

Serdecznie dziękujemy za wzruszenie, czasem zamyślenie i radosne odświeżenie myśli, które stały się naszym udziałem podczas słuchania kolejnych pieśni i piosenek.

Mamy nadzieję, że jeszcze niejeden raz będziemy mieli okazję wysłuchać tego świetnie zgranego zespołu.