Poradnia Geriatryczna

Zapraszamy do nowo otwartej PORADNI GERIATRYCZNEJ, która mieści się w budynku Hospicjum Palium.

Poradnia działa od 1 września 2016 r.

Zakres udzielanych świadczeń przez specjalistów geriatrii:

  • diagnozowanie i leczenie złożonych problemów zdrowotnych osób starszych
  • diagnozowanie i leczenie zaburzeń poznawczych
  • postępowanie w problemach związanych z wielolekowością

Do rejestracji na konsultacje wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.