Twój 1 %

dla Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
wspierającego Hospicjum Palium

procent

Gorąco zachęcam Państwa do wspierania Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu poprzez wpłacanie 1% podatku w rocznym rozliczeniu podając w dokumencie:

  • Pełną nazwę organizacji:

    Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

  • Numer KRS:

    00000 31654

OPP

PTOP Oddział w Poznaniu jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000031654
REGON 631038238
NIP 778-13-50-772
Os. Rusa 55
61-245 PoznańWpłaty na konto:
PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu
nr konta: 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326

Głównym celem Towarzystwa jest pozyskiwanie środków w celu wspierania różnych form Opieki Paliatywnej nad cierpiącymi, ciężko chorymi pacjentami oraz ich bliskimi.
1% przekazanego przez darczyńców podatku od dochodów osobistych stanowi ważną pomoc finansową. Wszystkim Państwu dziękuję za hojność.


Prezes PTOP
Prof. dr hab. Jacek Łuczak

Over the past few years, we often tend to ignore the significance of wholesome nutrition in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you should look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of people on these medicament experience side effects. Get in touch with your health and stay healthy for long years.