20160627_Hospicjum_0091-7

W 2010 roku pacjentką Hospicjum była pani Renata. Wielu wolontariuszy zaprzyjaźniło się z nią. Często powtarzała, że jak wyzdrowieje, będzie nam pomagać. Podczas pobytu w Hospicjum, gdy czuła się lepiej malowała, wyklejała i rozdawała swoje motyle.

Pewnego dnia powiedziała: „Już nie mam siły, ale gdy mnie nie będzie, zróbcie coś z motylami, aby pomóc Hospicjum”.

Już ponad 5 lat rozdajemy motyle, które tworzymy w ramach wolontariatu.

Motyle są symbolem kampanii na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium.

Motyle mogą być również symbolem zmiany w nas samych. My wolontariusze, staramy się zmieniać „kokony” naszych słabości w piękno, wrażliwość i siłę motyli.

20160627_Hospicjum_0078-6

Over the past few years, we often tend to ignore the importance of healthy supply in one way or the other. Even so medicines still help us. Generally the remedies you searched for can more than one listing. Each listing is racy to each dose of drugs so it is great that you select the correct version. There are at least some medications for each cases. Last ten years variant articles were published about levitra buy. Perhaps you already read about the matter. What do you already know about “buy vardenafil 20mg“? The very significant factor you should look for is “where to buy levitra“. In point of fact, a scientific reviews found that up to three quarters of people on these preparation experiment side effects. Get in touch with your health and stay healthy for long years.