1 procent

TWÓJ 1 %

DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU
WSPIERAJĄCEGO HOSPICJUM PALIUM

 

procent

Gorąco zachęcam Państwa do wspierania Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu poprzez wpłacanie 1% podatku w rocznym rozliczeniu podając w dokumencie:

  • Pełną nazwę organizacji:

    POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

  • Numer KRS:

    00000 31654

OPP

PTOP Oddział w Poznaniu jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000031654
REGON 631038238
NIP 778-13-50-772
Os. Rusa 55
61-245 PoznańWpłaty na konto:
PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu
nr konta: 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326

 

Głównym celem Towarzystwa jest pozyskiwanie środków w celu wspierania różnych form Opieki Paliatywnej nad cierpiącymi, ciężko chorymi pacjentami oraz ich bliskimi.
1% przekazanego przez darczyńców podatku od dochodów osobistych stanowi ważną pomoc finansową. Wszystkim Państwu dziękuję za hojność.


Prezes PTOP
Prof. dr hab. Jacek Łuczak